Gaziantep, Yeşil Dönüşüm İçin Adımlarını Attı

Gaziantep Sanayi Odası, Yeşil Dönüşüm Zirvesi ile kentin AB Yeşil Mutabakat dönüşümü için ilk adımlarını attı. Kamu ve özel sektör temsilcilerinin, sanayicileri yeşil dönüşümde enerji, finans ve kamu destekleri konularında bilgilendirdiği toplantıda dönüşümün tercih değil zorunluluk olduğuna dikkat çekilirken, Gaziantep’in bu yolda da öncü olacağı ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) iş birliğinde, kent ve bölge sanayisinin yeşil üretime geçiş sürecine ve iklim değişikliği ile mücadeleye katkı sunmak hedefiyle Gaziantep Yeşil Dönüşüm Zirvesi gerçekleştirildi.

Teymur Continental Hotel’de düzenlenen etkinliğe Gaziantep Valisi Davut Gül, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, GIZ Kıdemli Danışmanı Candost Aydın, DÜNYA Gazetesi Üst Yöneticisi Hakan Güldağ ve kurum temsilcileri, STK Başkanları, iş insanı ile çok sayıda öğrenci katıldı. Yoğun ilginin gösterildiği etkinlikte Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde 2 ayrı panel düzenlendi.

<em>Adnan Ünverdi Gaziantep Sanayi Odasının Yeşil Mutabakat konusunda ilk harekete geçen kurumların başında yer aldığını söyledi<em>

Açılış konuşmalarıyla başlayan programda GSO Başkanı Ünverdi, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin bugün tüm dünyanın sorunu haline geldiğini ve Gaziantep Sanayi Odası olarak Yeşil Mutabakat konusunda ilk harekete geçen kurumların başında yer aldıklarını söyledi.

Yeşil Mutabakatın ihracat odaklı üretim yapan bir kent olan Gaziantep için öneminin büyük olduğuna dikkat çeken Ünverdi, “Yaptığımız her çalışmada ve her projemizde tüm firmalarımızın sınırda karbon düzenlemesi başlamadan bu kriterlere uygun üretim yapar hale gelmelerini hedefl iyor, ‘Yeşil Mutabakat Ruhsatı’na sahip olmalarını istiyoruz. Bunu sağlayabilirsek rakiplerimizin de önüne geçebilir, dezavantaj gibi görünen bu süreci pazardaki payımızı artırarak avantaja dönüştürebiliriz. Çünkü ülkemizin olduğu gibi şehrimizin ihracatının da yaklaşık yüzde 50’lik kısmı Avrupa ve ABD’ye gerçekleştirilmektedir, Yeşil Mutabakat, dünyamızın geleceği, yarınımız olan çocuklarımız ve ülke ekonomimiz için bir tercih değil bir zorunluluktur.” dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentin yeşil dönüşüme şimdiden hazırlanmasının 2023 sonrası için çok önemli olduğunu söyledi. Gül, dönüşümün bir fırsat olduğunu belirterek, “Çünkü biz uluslararası ticaret yapan bir şehiriz. Dolayısıyla bu düzenlemeye hazırlıklı olmamız rekabette bize üstünlük sağlayacak” diye konuştu.

<em>Davut Gül kent için çok önemli bir fırsat olan yeşil dönüşüme şimdiden hazırlanmanın 2023 sonrası için çok önemli olduğunu dile getirdi<em>

“2023 YILINA ŞİMDİDEN HAZIR OLMALIYIZ”

Toplantıya yurtdışı programından dolayı katılamayan Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, bir video göndererek açıklamalarda bulundu. Gaziantep’in ülke ihracatına her yıl kayda değer katkı sağlamanın yanı sıra küresel gelişmeleri de son derece isabetli bir biçimde okuduğunu söyleyen Tuzcu, sanayisinin dinamik ve proaktif yapısı nedeniyle Gaziantep’in değişime adapte olma açısından da öncülük eden bir il konumunda olduğunu kaydetti.

Tuzcu, “Gaziantepli sanayicilerin yeni fırsatların farkında olarak küresel ticaretin girmiş olduğu yeşil dönüşüm ve dijitalleşme sürecine adapte olmaya yönelik çalışmalarını takdirle takip ediyoruz. Bu çerçevede Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından Yeşil Şehirler Projesi’ne dahil edilen Gaziantep’in önümüzdeki dönemde iklim değişikliği kapsamında düşük karbonlu ve iklim dirençli yatırımları gerçekleştirmesini bekliyoruz. Bu bağlamda özellikle Gaziantep Sanayi Odası’nın firmalarımızın yeşil üretim süreçlerine geçişte küresel değer zincirlerinde değerlerini güçlendirmek amacıyla sarf ettiği gayreti takdire şayan buluyoruz” ifadelerini kullandı.

“GAZİANTEP DÖNÜŞÜRSE TÜRKİYE DÖNÜŞÜR”

Açılış konuşmalarının ardından yapılan ilk panelde panelistler Avrupa Yeşil Mutabakatı Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve Döngüsel Ekonomi konularını ele aldı. Panelin açılışında konuşan moderatör Hakan Güldağ, yeşil dönüşümün önümüzdeki 10 yılın ana eksenini oluşturacağını söyledi.

Güldağ, Gaziantep’in yeşil dönüşümde de öncü olmayı hedefl ediğini ifade ederek, “Gaziantep dönüşürse, Türkiye dönüşür. KOBİ’lerimizin bu dönüşümün bir parçası olmaları, büyük şirketlerin de tedarikçisi oldukları için çok kritik ve yaşamsal” dedi. Panelde söz alan Ticaret Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Bahar Güçlü, Yeşil Mutabakat ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Güçlü, sınırda karbon düzenlemesinin ilk olarak enerji yoğun sektörlerde başlayacağını bildirerek, bu sektörlerin de demir-çelik, çimento, elektrik, alüminyum, ve gübre olduğunu aktardı.

“Dijital Ürün Pasaportu Uygulaması 2024’te Başlıyor”

Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Ürün İnisiyatifi konularını anlatan Ticaret Bakanlığı Ticaret Uzmanı Elif Berrak Taşyürek de döngüsel ekonominin zihinsel dönüşüm ve yeni bir sanayi evrimi olduğunu aktararak, yeni dönemde tüm ürünler için Dijital Ürün Pasaportu oluşturulacağından söz etti. Taşyürek, tüketicilerin bu sayede ürüne ait tüm bilgilere ulaşacağını belirterek, uygulamanın ilk olarak 2024’te tekstil sektöründe başlayacağını bildirdi. TSE Çevresel Gözetim ve Doğrulama Müdürü Mehmet Ergün de İşletmeler Açısından Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplama ve Doğrulama/Karbon Ticaret Sistemi konusunda bilgilendirmede bulundu. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası(EBRD) Türkiye Başkan Yardımcısı Mehmet Üvez Yeşil Finansmanda Uluslararası Trendler’i anlatırken, EBRD olarak Paris Antlaşması’ndan dolayı 2023’ten sonra yeşil dönüşüm olmayan yatırımlara finans desteği sağlamayacaklarını belirtti.

“Sanayinin Yeşil Dönüşümü Enerji Verimliliği ve Yeşil Finansman” konulu ikinci panel de Hakan Güldağ’ın (soldan sağa) moderatörlüğünde yapıldı. Panelde Mehmet Halil Ayaz, Altuğ Karataş, Ahmet Sayın ve Eser Erginoğlu konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“En Verimli Enerji Kaynağı , Enerji Verimliliği”

● Etkinliğin ikinci panelinde “Sanayinin Yeşil Dönüşümü Enerji Verimliliği ve Yeşil Finansman” konusu ele alındı. Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ETK Uzmanı Mehmet Halil Ayaz, Enerji Verimliliği ve Teşviklerini anlattı.

Ayaz, bakanlığın çeşitli desteklerinden bahsederken, VAT Enerji Genel Müdürü Altuğ Karataş, Alternatif Enerji Kaynakları ve Finansman Çözümlerini hakkında bilgiler paylaştı. Karataş, en büyük ve en verimli enerji kaynağının enerji verimliliği olduğunu söyleyerek, üretilen elektriğin bir kısmının kullanılmadan israf edildiğine dikkat çekti. GES Projeleri Kurulum Süreçleri ve Avantajlarından bahseden Poligon İnşaat Genel Müdürü Ahmet Sayın da GES yatırımlarının aynı zamanda geleceğe yatırım olduğunu söyledi.

Sayın, GES yatırımlarından Türkiye’nin en büyük kurulu gücün Gaziantep’te olduğunu belirtti. Horizon Danışmanlık Yönetici Ortağı Eser Erginoğlui ise AB Yeşil Mutabakatının Sektörlere Etkisini anlattı. Zirve, panelistler ile katılımcılar arasında gerçekleştirilen soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. GSO Başkanı Adnan Ünverdi tarafından tüm katılımcılara plaket verildi.

KAYNAKÇA

1.Dünya