Sanayi 4.0’da Nitelikli İşgücü Arayışı Artıyor

Teknolojinin bütün endüstrilere sıçramasıyla birlikte sanayide dijital dönüşüm yetkinliği konusunda nitelikli işgücü talebi de artıyor.

Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunda nitelikli işgücünün yetkinlikleri ve becerileri, sanayinin rekabet gücünü artırmada kritik bir faktör olarak öne çıkıyor. Sanayiciler, sektörlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün taleplerini karşılamak için eğitim politikalarında analitik bilime dayalı alanların yaygınlaşmasını ve sayılarının artırılmasını vurguluyor. Ayrıca sanayiciler, geleceğin endüstrilerinde rekabet edebilmek ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmek için nitelikli işgücüne olan ihtiyacın acil olduğunu belirtiyor.

Konuyla alakalı açıklama yapan Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz, şu sözleri aktardı:

“Güney Kore örneğini yaşadık, son yıllarda farklı ülkeler de bu dönüşüme girdi. On gün önce bir yatırımcı programında bulundum. Bugün ABD’nin nasıl yatırımda bir rol model ülke haline geldiğini çok net görebiliyoruz. Obama tarafından başlatılan Select USA programı içerisinde uluslararası yatırımcı modelinde sadece niteliksiz değil belli konularda uzman olan nitelikli yatırımcıları çekelim ardından o ülkenin nitelikli işgücünü çekelim vizyonundan yola çıktılar. Her yatırımcı günlerinde dünyanın her tarafından davet ettikleri yatırımcı sayısı dört bin beş yüzü aştı. Select USA yatırım teşvik projesi, bizim için örnek proje haline gelebilir. Sadece yatırımcıyı değil nitelikli işgücünü de çekmeyi hedefliyor. Bizim de sanayiye, teknolojiye daha çok önem vermemiz gerekli.”

Sanayide Nitelikli İşgücü Önem Taşıyor

PAGDER Başkanı, “Nicelik her yerde olabilir. İnsan kaynağında dönüşümde nitelikli eğitim noktasında iyi bir yere gidiliyor ancak yeterli değil. MEB iş birliği protokolleri daha da genişletilmeli. Nitelikli, eğitimli çalışanlara ihtiyacımız var. Dünya hızlı bir dönüşüm içerisinde dolayısıyla geleneksel mesleklerle ilgili ciddi riskler var. Sanayileşmenin bu safhasında sürekli eğitim hayatın içinde olmalı. Bu kamunun önderliğinde çözülebilinir. Elli yıl içerisinde geleneksel mesleklerin yüzde 47’si olmayacağı, yeni mesleklerin çıkması bekleniyor. Endüstri mühendisliği, elektronik, kodlama gibi alanların sayılarının hızla artırılması gerekiyor. Bu değişimin statik bilgiyle yönetilebilmesi mümkün değil. Mevcut liselerde müfredatlar, programlar değişmeli. İşgücü piyasası yüksek nitelikli çalışanlara doğru kayacak.” dedi.

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün de sanayide gerçekleşen dönüşüm hakkında önemli bir açıklama yaptı. Gülsün, “Sanayide ikiz dönüşüm dediğimiz bir süreçten bahsedebiliriz. Bunlardan biri dijital dönüşüm olup sanayi 4.0’ın bir parçasını oluşturuyor. Diğer ise kaynakları etkin bir şekilde kullanmamızı sağlayacak yeşil dönüşümdür. Özellikle geri dönüşüm ekosistemi oluşturulmalı.” şeklinde konuştu. Gülsün, sanayinin dijital teknolojilere adaptasyonu ve sürdürülebilirlik amacıyla yapılan yeşil dönüşümün önemine vurgu yaparken geri dönüşümün de büyük bir önem taşıdığını belirtti.

Sanayide Türkiye’nin Yeşil Dönüşüm Potansiyeli Yüksek

Gülsün, robotik teknolojilerde Türkiye’nin geride kaldığını vurgulayarak şu açıklamada bulundu:

 “2021 yılında yapılan bir istatistik çalışmasında, dünya genelinde 517 bin robot sanayinin içinde devreye alınmış, bunun yüzde 5’i plastik ve kimya sanayinde kullanıma alınmıştı. Robotlaşmada Güney Kore, ABD, Çin, Japonya ve Almanya önde yer alan ülkeler. İnsan başına en çok robot düşen sanayi Güney Kore’de var. 10 bin çalışan başına düşen robotta Güney Kore dünyada ilk sırada. 10 bin çalışana bin robot düşüyor. Biz bu sistemin çok gerisindeyiz. Türkiye’de ise 10 bin çalışana 30 robot düşüyor. Dolayısı ile zamanla ucuz emek, ucuz işgücü sizin yatırım alma kabiliyetiniz için tek etken olamayacak. Yeşil dönüşümde Türkiye’nin kabiliyeti çok daha iyi. Sektörün sorunu atık ayrıştırma sistemlerinin yetersiz oluşu. Toplumun geneline yapılacak bir disiplinle ilerlenirse iyi sonuçlar alabiliriz.”