Yenilenebilir Enerjinin Dezavantajları Nelerdir?

Yenilenebilir enerjiyi hepimiz biliyoruz. Genel olarak konuşursak, yenilenebilir enerji yeşil enerjidir. Karbondioksit üretmez ve çevremiz için iyidir. Doğru mu, yoksa yenilenebilir enerjinin bazı dezavantajları var mı? Yenilenebilir enerji ile Fosil yakıt enerjisini karşılaştırırsak. Evet, yenilenebilir enerji gitmemiz gereken yol. Ama aynı zamanda bazı dezavantajları da var.

Yenilenebilir Enerjinin Dezavantajları:

yenilenebilir enerji kaynakları

1. Enerji Arzındaki Dalgalanma

Rüzgar hızı zamana ve mevsime göre değişir. Soğuk ve bulutlu bir günde rüzgar hızı yüksek olabilir. O gün yüksek miktarda enerji üretebilir. Ama aniden düşebilir. Rüzgar enerjisini tahmin etmek çok zordur. Aynı şekilde güneş enerjisinin de sorunları var. Güneşli yaz günleri büyük miktarda güneş enerjisi sağlar. Öte yandan, bulutlu kış günleri çok az enerji üretir. Dalgalanma, yenilenebilir enerjinin en dezavantajlarından biridir. Bu dalgalanma için alternatif güç kaynağı kaynaklarına ihtiyacımız var.

2. Yenilenebilir Enerji Kaynağının Kısa Ömrü

EIA’ya göre , bir rüzgar türbininin ömrü yaklaşık 20 ila 25 yıldır. Bu ömrü diğer motorlarla karşılaştırırsanız, ki bu oldukça düşüktür. Güneş Enerji Santralleri de 25 ila 30 yıllık bir ömre sahiptir. Hidroelektrik Santrallerin ömrü yaklaşık 100 yıl olmasına rağmen. Bu nedenle rüzgar ve güneş enerjisi santralleri ekonomik olarak karlı ve sürdürülebilir değildir.

Depolama sorunu
Teslanın taşınabilir pili<a href=httpswwwteslacom><a>

3. Depolama Sorunu

Bildiğimiz gibi Güneş Enerjisi sıcak yaz günlerinde bolluk üretir. Ancak depolama kapasitesi çok sınırlıdır. Pompa-hidro, enerji depolamasının %90’ına katkıda bulunur. Depolama, yenilenebilir enerjinin en büyük dezavantajlarından biridir. Bu soruna uygun bir çözüm bulmak için birçok araştırma devam ediyor. Li-ion Piller bu soruna sürdürülebilir bir çözüm değildir. Li-ion pil, çevreye zararlı olan Nikel ve Kadmiyum’a ihtiyaç duyar. Eskime, Li-ion pillerle ilgili başka bir sorundur. Depolama için büyük bir kapasite oluşturmak son derece pahalıdır.

4. Çevresel Etki

Hidro enerji, enerji üretmenin en yeşil yollarından biri olarak kabul edilir. Ancak çevre üzerinde büyük bir etki yarattığını unutmamalıyız. Bir hidroelektrik barajı su akışını değiştirir ve büyük miktarda araziyi sular altında bırakır. Çevredeki ekoloji ve vahşi yaşam üzerinde kötü bir etkisi vardır. Güneş ve rüzgar çiftliği de enerji üretmek için büyük alana ihtiyaç duyar. Rüzgar türbini gürültü kirliliği yaratır ve her yıl binlerce kuş ve böceği öldürür.

hidro güç

5. Coğrafi Sınırlama

Yenilenebilir enerjinin bir diğer dezavantajı coğrafi konumdur. Denize yakın coğrafi konumlar yüksek rüzgar hızına sahiptir. Bu alanlar rüzgar çiftlikleri için gerçekten çok iyi. Daha yüksek enlem daha az güneş potansiyeline sahiptir.

KAYNAKÇA

1.Green World Blogger