Bilim İnsanları, Doğayı Taklit Ederek Kimyasal Arayışta

Bilim insanları, organizmaların zararsız toksik kimyasallar üretme yöntemlerini taklit ederek, yeşil kimyasallar ve yakıtlar üretiyor.

Imperial college Londra’daki araştırmacılar, yeni bir yöntem geliştirdi. Bu teknikle, fosil yakıtların kullanımı azalabilir; kimyasallar, plastikler, lifler ve yakıtlar üretmek için alternatifler aranıyor. Günümüzde, birçok yararlı kimyasal fosil yakıtlardan üretiliyor. Ancak, çevresel endişeler arttıkça, alternatif üretim yöntemleri üzerinde çalışılıyor. Bu alternatiflerden biri, Escherichia coli (E. coli) ve siyanobakteriler gibi mikroorganizmaların kullanılmasıyla kimyasalların atmosferik karbon dioksitten daha sürdürülebilir bir şekilde üretilmesidir. Ancak, bu yöntemle üretilen kimyasalların çoğu mikroorganizmalar için toksiktir. Bu durum, büyük miktarlarda maliyet etkin bir üretimi zorlaştırır.

Yeni bir araştırmada, bilim insanları, bakterilerin kendi toksik kimyasallarıyla başa çıkma yöntemlerini taklit ederek, zarar vermeden kimyasal üretme yeteneklerini gösterdi. Yaşam Bilimleri Bölümü’ndeki baş araştırmacı Dr. Patrik Jones, “Doğanın kendi yararını gözlemleyip anladık, ardından bu fikri biyoteknolojiye uyguladık” diyor.

Ekip, parfümlerde kullanılan, ancak bakteriler için toksik olan 1-oktanol kimyasalını üretmek için E. coli ve siyanobakterilerini genetik mühendislikle programladı. Sonrasında E. coli’ye ek bir görev ekleyerek daha az zararlı iki farklı 1-oktanol türevi üretildi. Araştırmacılar, bunun endüstriyel sistemler için ölçeklendirilip üretilmeyeceğini belirtiyorlar. Bunun yerine, bakterilerin toksik olmayan 1-oktanol türevlerini üreteceklerini ve daha sonra bunları kimyasal olarak kullanılabilir 1-oktanola dönüştürebileceklerini söylüyorlar.

Araştırma ekibi, programlanmış mikroorganizmalar kullanarak kimyasal türev oluşturma kavramını kısmen gösterdi. Ancak istenen kimyasalın geri kazanılmasına kadar tam bir sistem kurmayı hedefliyorlar. Bu başarıldığında, süreci geliştirebilir ve endüstriyel ortamlarda kullanılabilir hale getirebilirler.