Yıllık Cari Açık 9 Yılın Zirvesinde

Cari işlemler hesabı Türkiye’nin , Aralık ayında 2022’de 5 milyar 910 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 3 milyar 525 milyon dolar fazla oluştu. 2022’de genel olarak verilen cari açık ise 48 milyar 769 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam 2013 yılından bu yana en yüksek cari açık anlamına geliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB)açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Aralık 2022’de cari işlemler hesabı 5 milyar 910 milyon dolar açık verdi. Bu açıklık sonucunda, 2022’de cari işlemler açığı 48 milyar 769 milyon dolar oldu. Bu rakam, 2013 yılından bu yana en yüksek cari açık anlamına gelmekte.

Dış ticaret açığı ödemeler dengesi tanımlı olarak aralıkta 8 milyar 89 milyon dolar oldu. Bu dönemde, hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 498 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler ise 1 milyar 468 milyon dolar olarak öne çıktı.

Birincil gelir dengesi kalemi aralıkta 533 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 214 milyon dolar net giriş olarak gerçekleşti.

Ekonomistler, AA Finans’ın anketinde , cari işlemler hesabının Aralık 2022’de 5 milyar dolar açık vermesini beklemekteydi. Ekonomistlerin 2022 için toplam cari işlemler açığı beklentisi ise 46 milyar 650 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.