İnşaat Madencilik ve Makine Sektörü Etkileşim Raporu

İnşaat ve madencilikteki gücümüz makinelerimizle artıyor”

Makineleşme bütün hızıyla sürüyor; üretim ve hizmet süreçlerinde insan fonksiyonlarının ya da insana olan gereksinimin asgariye indirilmesi çabaları verimlilik, dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 başlıkları altında ilerliyor. Döngüsel ekonomi çerçevesi içinde takdim olunan sürdürülebilir ürün konsepti ile birlikte yeni yatırım alanları açılıyor.

Avrupa’nın sanayide dönüşüm ya da yeni büyüme stratejisinin bize armağanı olan uzun ömürlü mallar, yeniden kullanılabilir ve tamir edilebilir ürünler üretme konseptinin, yatırım veya tüketim malı üretimine farklı yansımaları olacaktır.

Pandemiden sonra daha tasarruflu yaşamayı tercih edecek olan dünyada yeni talep yaratmak içinse inovasyon ve tasarıma görev düşecektir. Üretimden eksilecek istihdam ise, katma değeri nispeten daha yüksek olan ve genişletilmek mecburiyeti doğacak olan bakım, onarım ve servis alanlarına kaydırılacaktır.

“Cari fazlamız hızlı artacak”


Tedarik zincirlerinde coğrafya değişikliğini gözle görünür hale getiren salgından önce, dünya gayri safi hasılasının ortalama yüzde 6’sı makine ve teçhizat yatırımlarına ayrılıyordu. Türkiye yüzde 9-10 arasında ayırageldiği kaynak ile uç bir örnek oluşturmaktaydı.

Bizim gibi üretimden ve dış ticaretten aldıkları payı hızlı artırmak gayretinde olan Hindistan, Vietnam, Tayvan, Endonezya gibi ülkelerin ayırdıkları pay ise yüzde 13-18 bandında ilerliyordu. Biz de dâhil, bu 5 ülkenin salgın döneminde yatırımlarını aksatmadıklarını gördük. Dünya makine imalatının üçte birini, ihracatının beşte birini yapan Çin ile ilgili veriler noksan olmakla birlikte; dünyanın her yerinde makine teknolojileri geliştiren odak firmalarının, satın almayı strateji haline getirdiğini ve en büyük yatırımcı konumunu güçlendirdiğini biliyoruz. Böyle olunca da hangi makine dalından bahsedersek bahsedelim Çin mallarının büyük baskısı altında kalmış oluyor.

2019 verileriyle, inşaat ve madencilik sektörlerinin dünya gelirinden aldığı paylar sırasıyla yüzde 3,5 ve yüzde 1,5. Türkiye’de ise bu sektörlerin milli gelirden aldıkları paylar sırasıyla yüzde 5,4 ve yüzde 1,1. Toplam 2,5 trilyon dolarlık küresel makine ihracatının 133 milyar doları iş ve madencilik makinelerinden geliyor, bu alanda Türkiye’nin payı yüzde 1,1. Güçlü ve rekabetçi olduğumuz ve cari fazlamızın hızla artacağına inandığım bu alanda 1,5 milyar dolarlık ihracat yapmış, 800 milyon dolar fazla yaratmışız. Bu makinelerde en büyük oyunculardan Çin’in yarattığı fazla 15,8 milyar dolar olurken, aynı dönemde Almanya’nın 4,6 milyar olmuş.