AB’den Almanya’ya Yenilenebilir Enerji Desteği

AB, Almanya’nın güneş gibi çeşitli yenilenebilir enerji yatırımlarına toplam 28 milyar avro kamu desteği sağlanmasına onay verdi.

AB Komisyonu , Almanya’nın çeşitli kaynaklarından olan yenilenebilir enerji kaynaklarından olan elektrik üretimini desteklemeye yönelik yapmayı düşündüğü değişiklerin onaylandığı açıkladı.

Açıklamada, Almanya’nın yenilenebilir enerji alanında mevcut olan destek programının kapsamasını genişletme ve süresini 2026 yılının sonuna kadar uzatma planı yapıldığı ifade edildi.

Almanya’nın iklim hedefleri doğrultusunda 2030’a kadar güneş, rüzgar ve biyometan gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin payını yüzde 80’e çıkarmayı hedeflediği söylendi. Ülkenin bu nedenden dolayı toplam 28 milyar avroluk destek programı hazırladığı da kaydedildi.

Açıklamada, yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretenlere program kapsamında, şebeke operatörü tarafından ödenecek fiyata ilave olarak prim ödeneceğine işaret edildi.

Açıklamada , planın yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimini teşvik etmesi ve sera gazı emisyonlarını azaltmak için gerekli olduğu vurgulandı.Bunun AB kamu destek kurallarına uyumlu bulunduğu ifade edildi.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi, AB Komisyonunun görev alanına giriyor.Üye ülkeler, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

author avatar
Aleyna Yıldırım
Editör