“Sürdürülebilirlik İçin Teknoloji” Araştırmasının Sonuçları Açıklandı

Aralıksız 22 yıldır düzenlenen, bu yıl 24 Kasım 2022’de gerçekleştirilecek Bilişim Zirvesi’nin bu yılki “Dünya’yı Teknoloji Kurtaracak” teması; teknoloji uğruna kirlettiğimiz doğanın ancak teknoloji ile temizlenebileceği, doğru ve akıllı kullanımla pek çok sorunu yine teknolojinin çözeceğinin altını çiziyor. Etkinlik öncesinde M2S Araştırma Şirketi tarafından yapılan “Sürdürülebilirlik İçin Teknoloji Araştırması”, şirketlerin karar vericileri ve teknoloji liderlerinin konuya dair görüşlerini ortaya koydu. Dikkat çeken yanıtların alındığı araştırmada; katılımcılar yüzde 78,96 oranında “Dünyanın gündeminde olan sürdürülebilirlikte başarıyı yakalamada en büyük etkenin bilişim teknolojileri olacağı” konusunda hem fikir oldu. 

Günümüzde kamunun ve şirketlerin ana gündem maddelerinin başında “Sürdürülebilirlik” kavramı yer alıyor. Dünyanın, doğanın ve tüm canlıların geleceği için önlem almak büyük önem taşırken, çözüm yolları teknolojiyi adresliyor. Teknoloji kendi verdiği zararı azaltmak için hızla dönüşürken, doğru amaçlar için kullanılan teknolojinin insanlığa ve doğaya en faydalı araç olduğu öne sürülüyor. Toplam 309 karar verici ve teknoloji liderlerinin online ortamda görüşünün alındığı “Sürdürülebilirlik için Teknoloji Araştırması”, bugünü yansıtırken gelecek öngörüsünü de ortaya koyuyor. 

“Sürdürülebilirlikte en büyük etken teknoloji olacak”

“Dünyanın gündeminde olan sürdürülebilirlikte başarıyı yakalamada en büyük etken bilişim teknolojileri olacak” tanımına dair görüşlerin sorulduğu araştırmada, katılımcıların yüzde 78,96’sı ‘Katılıyorum’, yüzde 14,24’ü ‘Karasızım’ derken ‘Katılmıyorum’ diyenlerin oranı yüzde 6,80’ oldu. 

“Günümüzde teknoloji, doğayı-dünyayı nasıl etkiliyor?” sorusu ile bugünün de sorgulandığı araştırmada; alınan yanıtlar şuan ulaşılan seviyeden çok da memnun olunmadığını ortaya koyuyor. İlgili soruya yüzde 51,46 oranında ‘Yeteri kadar faydanılmıyor’ yanıtı verilirken, yüzde 30,42 oranında ‘Zarar veriyor’, yüzde 16,83 oranında ‘Fayda sağlıyor’ cevabı alındı. ‘Etkisi yok’ diyenlerin oranı ise yüzde 1,29.

“Teknolojinin doğru kullanımı, en hızlı ekolojik dengeye ve karbon emisyonuna etki edecek”

Sürdürülebilirlik çatısında listelenen iyileştirme alanlarına teknolojinin hızlı etkisinin ele alındığı araştırmada; “Teknolojinin doğru kullanımı sizce en hızlı hangi alanı iyileştirecek?” sorusuna en yüksek oranda belirtilen iki yanıt ‘Ekolojik denge ve Karbon emisyonu’ oldu. Yüzde 26,21 oranında belirtilen ‘Ekolojik denge’ ve yüzde 21,68 oranında belirtilen ‘Karbon emisyonu’ yanıtını, ‘Birey güvenliği (%18,77)’, ‘Çevresel atıklar ve kirlilik (%16,83)’ takip etti.

İki kişiden biri “Henüz yolun başındayız” dedi.

“Günümüzde tüm dünyada geliştirilen teknolojinin ‘sürdürülebilirlik’ özelinde olumlu katkısını” değerlendiren katılımcılar, süreci yüzde 50,49 oranında ‘henüz yolun başındayız’ olarak tanımladı. ‘İlerleme aşamasında’ diyenlerin oranı yüzde 43,04 iken ‘Gelişmeler oldukça iyi durumda’ diyenlerin oranı yüzde 6,47 oldu.

“Yapay Zekâ” Açık Ara Önde

“Dünyayı kurtaracak teknolojinin merkezinde sizce hangi alan/alanlar yer alacak?” sorusuna yüzde 69,58 ile en yüksek oranda verilen yanıt ‘Yapay Zeka’ oldu. Ardından ‘Iot (%47,25)’, ‘Büyük veri (%44,98)’, ‘Robotik süreç otomasyonu (%44,01)’, ‘Analitik teknolojiler (% 41,42)’ ve ‘Diğer (%10,3)’ yanıtları alındı.

 Türkiye’nin yol haritası ne olmalı?

Teknolojinin merkezinde ‘Yapay Zeka’ yer alacak görüşünün alındığı araştırmada, “Ülkemizde sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak bilişim teknolojilerinin hızlanmasında Türkiye’nin yol haritası, öncelikli eylemleri neler olmalı?” sorusuna bir önceki soruyu destekleyen nitelikte yüzde 76,05 oranında ‘Yapay zeka yatırımının artması’ cevabı alındı. Yüzde 67,31 ile ‘Milli ve yerli teknolojilere ağırlık vermek’ gerektiği belirtilirken, ‘5/6G’ye hızlı geçiş’ diyenlerin oranı yüzde 37,86 oldu.

“Teknoloji üretiminde sürdürülebilirlik yeteri kadar ön planda değil”

“Dünyayı kurtaracak teknolojinin üretiminde sürdürülebilirlik yeteri kadar ön planda değil” tanımına katılımcıların katılma oranları da alındı. Katılımcıların yüzde 60,19’u ‘Katılıyorum’ derken, yüzde 29,45’i ‘Kararsızım’, yüzde 10,36’sı ‘Katılmıyorum’ dedi.

“Dünyaya duyarlı teknolojiler, tüketiciler tarafından artık daha çok tercih ediliyor” tanımına ise katılımcılar yüzde 43,04 oranında ‘Katılıyorum’, yüzde 34,63 ‘Kararsızım’ ve yüzde 22,33 oranında ‘katılmıyorum’ cevabını verdi. 

Bilişim teknolojileri alanında gelecek öngörüsünün de sorgulandığı araştırmada katılımcılara “Gelecek 5 ila 10 yılı düşündüğünüzde, Türkiye’nin teknoloji ve bilişim alanında hangi konularda hızlı ilerleme kaydedeceğini / hangi konunun ön planda olacağını düşünüyorsunuz?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 29,45’u en yüksek oranda ‘Yapay Zeka’ derken, ‘Siber Güvenik’ yüzde 27,51, ‘Bulut Çözümleri’ yüzde 23,95 ile ilk üç sırada yer aldı.

“Sürdürülebilirliğe en büyük katkı sağlayacak gelişme ‘tam dijitalleşme’ ile olacak”

“Önümüzdeki 5 yılda sürdürülebilirliğe en büyük katkı sağlayacak gelişme” ise yüzde 38,19 ile ‘Tam dijitalleşme’ olarak belirtildi. Yüzde 37,86 ile ikinci sırada yer alan ‘Elektrikli Araçlar’ cevabını, ‘Kuantum teknolojileri (%8,74)’ ve ‘Blockchain (%8,74)’ takip etti. 

“İlerlemenin önündeki en büyük engel, insan kaynağı özelinde yaşanan sorunlar”

“Ülkemizde bilişim teknolojilerinin ilerlemesinin önündeki en büyük engel, gerekli nitelikli insan kaynağını bulamamak ve elde tutamamak” tanımının katılımcılara yöneltildiği araştırmada, tanıma ‘Kesinlikle katılıyorum’ (%41,75)’ ve ‘Katılıyorum (%34,95)’ diyenlerin toplam oranı yüzde 76,7 oldu. ‘Kararsızım’ yüzde 4,85, ‘Katılmıyorum’ yüzde 12,30 ve ‘Kesinlikle katılmıyorum’ yanıtı yüzde 6,15 oranında alındı. 

“Bilişim Zirvesi 2022’de Yaşanabilir Bir Dünya İçin Yeni Teknolojiler Konuşulacak” 

Kamu, bilişim, akademi ve iş dünyasını 22 yıldır bir araya getiren, bu yıl “Dünya’yı Teknoloji Kurtaracak” teması ile 24 Kasım Perşembe günü Fişekhane’de gerçekleştirilecek Bilişim Zirvesi’nde yaşanabilir bir dünya için yeni teknolojiler konuşulacak. SAP Türkiye ana sponsorluğunda ve Turkcell Dijital İş Servisleri, Schneider Elektrik, Roksit, GlassHouse ve Knowledge Club Premium sponsorluğunda düzenlenen zirve fiziksel olacak ve online kayıt yaptıranlar etkinliğe bedelsiz olarak katılabilecekler. Bilişim Zirvesi Etkinlik Şirketi Genel Müdürü Neslihan Aksun, “M2S Araştırma Şirketi ile gerçekleştirdiğimiz “Sürdürülebilirlik İçin Teknoloji Araştırması” da ortaya koydu ki dünyamızın geleceğinde en büyük rol teknolojide olacak. Teknoloji sayesinde dünyanın her yeri ile iletişim kurabiliyor, istediğimiz verileri toplayabiliyor, bu verileri işleyebiliyor ve anlamlı sonuçlar çıkartabiliyoruz. Sürdürülebilirlik için teknolojinin, iletişimin ve verinin gücünü kullanmamız gerekiyor. Teknoloji, dünyayı değiştirirken kendisi de değişmek zorunda. Bu nedenle teknolojinin hem kendi dönüşümünü hem de yaşanabilir bir dünyadaki büyük rolünü her açıdan Bilişim Zirvesi’nde konuşacağız” dedi.