K 2022 Fuarı Sonuçları Beklentileri Fazlasıyla Karşıladı

Küresel düzeyde yüz yüze fikir alışverişi yapabilme imkanını üç yıl aradan sonra yeniden bulmanın plastik ve kauçuk endüstrisinde yarattığı sevinç K 2022 Düsseldorf’a damgasını vurdu ve 3.037 katılımcının etkinlikten büyük memnuniyet duymasını sağladı. Şirketler, ticari ziyaretçiler arasında son derece olumlu potansiyel müşteriler ve belirgin yatırım niyetleri tespit ettiklerini belirttiler ve umut veren yeni müşteri ilişkilerinden ve kısmen kendi kendine gerçekleşen sayısız mutabakatın yapıldığından bahsettiler.

Messe Düsseldorf Genel Müdürü Erhard Wienkamp “K in Düsseldorf en ileri beklentilere hitap etmeyi bir kez daha başardı.  Küresel plastik ve kauçuk endüstrisine yönelik en büyük uluslararası, eksiksiz ve yenilikçi fuarı olmaya devam ediyor” diyerek olumlu neticelerden duyduğu memnuniyeti dile getirip sözlerine şu şekilde devam ediyor:  “Bu fuar, yüz yüze ağ kurmanın, tesadüfi gerçekleşen toplantıların ve fiziksel marka ve ürün deneyimlerinin kıymetini etkileyici bir şekilde sergilemiştir.  K 2022’nin sektör açısından lokomotif bir inovasyon gücü olarak öne çıkmayı başardığını ve katılımcılarımızın önemli bir karar verme gücüne sahip çok sayıda uluslararası müşteriyle iş yaptığını görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz.”

Düsseldorf’ta düzenlenen en alakalı sektör etkinliğine her kıtadan 176.000 ticari ziyaretçi katıldı.  K 2022’ye katılan uluslararası konukların oranı %70’in üzerinde kalarak daima yüksek bir seyir izledi.

K 2022 Katılımcı Danışma Kurulu Başkanı Ulrich Reifenhäuser “Geçen üç yıl boyunca ne dünya çapında ne de ulusal düzeyde neredeyse hiçbir fuarın gerçekleştirilememesinin ardından K 2022, plastik ve kauçuk endüstrisinin dünyadaki 1 numaralı fuarı olarak büyük bir heyecanla yeniden düzenlendi ve endüstri alanımızda yer alan tüm sektörne yeni bir ivme kazandırmayı başardı. Fuar sırasında gerçekleştirilen kısmen beklenmedik sayılabilecek çok miktarda somut mutabakat görüşmesi aslında her şeyi açıklamaya yeter!” diyerek son derece olumlu bir değerlendirme yaptı.

Gelişmelerin halihazırdaki tahmin edilemezliği ve belirsizliği sektörde genel olarak sıkıntılı bir duruma yol açsa da bu durum katılımcıların bağlılığı ve ziyaretçilerin ilgisi üzerinde hiçbir olumsuz etkiye sahip olmadı, hatta tam aksine Ulrich Reifenhäuser durumu şu şekilde özetledi: “Özellikle de plastik endüstrisinin döngüsel ekonomiye dönük bir dönüşüm içinde olduğu bu çalkantılı zamanlarda K 2022 geleceğe giden yolu bir arada ve aktif bir şekilde çizmenin en ideal platformu oldu.”

Özellikle hammadde üreticilerinin, makine imalatçılarının ve plastik işleyicilerinin döngüsel ekonomi, kaynakların muhafaza edilmesi ve iklimin korunması açısından ortaya sürdükleri yeni teknolojik gelişmelerin zenginliği fuarı ziyaret edenlerce heyecanla karşılaştı.  Ulrich Reifenhäuser bu konuda “Sosyal sorumluluk üstlenme ve plastiklerin proses zincirinin başından itibaren sürdürülebilir bir şekilde ele alınması ihtiyacının tüm şirketlerce benimsendiği açıkça görülebiliyor. K 2022’de döngüsel ekonomiye dönüşüm için sunulan çözüm, makine ve ürün çeşitliliği inanılmazdı.” yorumunu yaptı.

Bu yıl düzenlenen K’yi ziyaret eden 157 ülkeden ticari katılımcılar Ren bölgesine seyahat ettiler.  Almanya’nın yanında ziyaretçiler tarafından güçlü bir şekilde temsil edilen Avrupa ülkeleri arasında Hollanda, İtalya, Türkiye, Fransa, Belçika, Polonya ve İspanya yer aldı.  Ziyaretçilerinin %42’si denizaşırı ülkelerden gelen K’nin uluslararası ticari kitleye hitap etme düzeyi her zamanki gibi yüksekti.  Özellikle Doğu Asya bölgesinden gelen ziyaretçilerin temsiliyetleri, bu ülkelerdeki mevcut karantina düzenlemeleri nedeniyle içinde bulundukları daha katı koşullardan ötürü üç yıl önce düzenlenen K’ye kıyasla daha düşük bir düzeyde kalırken ABD, Brezilya ve Hindistan’dan gelen çok sayıda ziyaretçi K 2022’de yer aldı.