En Sık Karşılaşılan 5 Toz Toplama Filtre Problemi

Toz toplama sisteminizde çok sayıda küçük şey ciddi sorunlara neden olabilir. Verimsiz bir toz toplama sistemi ani duruşlara neden olur ve tesisiniz için tehlikeli sonuçlar doğurabilir. 

Toz toplama sisteminizin tüm parçalarının dikkatle tasarlanmış olması ve toz toplama sistemine ödediğiniz paranın karşılığını alabilmeniz için hassas bir şekilde montajının yapılmış olması çok önemlidir.

Yüksek Filtre Fark Basıncı:
Yüksek (fark) diferansiyel basınç, sistemdeki hava akışını azaltarak, emiş noktalarında yetersiz vakuma neden olur. Toz taşıma hızı, tozun cinsine ve ağırlığına göre belirlenen hızların altına düştüğünde kanal içinde birikmeye başlar. Bir müddet sonra kanaldaki kesit iyice daraldığı için kanal içindeki basınç da artmaya başlar. 

Normal şartlarda filtre sistemleri gelen toz yükünü sorunsuz şekilde üzerinden dökecek şekilde dizayn edilmektedir. Filtre bezlerinin çalışma ömrü boyunca, proseste herhangi bir değişiklik olmaz ise, filtre bezlerinizin dışarıdan ayrı bir sistem ile temizlenmesine gerek yoktur. Bu durum ile karşılaşıyorsanız ya filtre yüzey alanı yeterli seçilmemiştir ya da kullanılan filtre bez cinsi sizin prosesinize uygun değil demektir. 

Yanlış takılmış filtre torbaları: 
Sisteminizden en iyi şekilde yararlanmak için torba filtreler mükemmel şekilde yerine oturtulmalıdır. Yanlış takılan bir filtre torbası, tozların filtre kirli gaz bölümünden temiz tarafına geçerek emisyonların artmasına sebebiyet verir. 

Her filtre değişimi öncesi, kritik sıkıştırma aparatlarının durumu gözden geçirilmeli ve gerekli görülür ise yenileri ile değiştirilmesi önerilmektedir. 

Değiştirilmesi gereken kirli torbaların kullanılmaya devam edilmesi:
Toz toplama sisteminizden ihtiyacınız olan performansı alamıyorsanız, filtre torbalarınız aşırı derecede kirlenmiş ve değiştirilme zamanı gelmiş demektir. Kirli bir filtre torbası, sisteminizde daha yüksek enerji tüketimine, daha fazla arızaya ve daha yüksek diferansiyel basınca neden olacaktır. 

Kullanmakta olduğunuz filtre sisteminde elektronik veya direk bağlanabilen analog fark basınç göstergeniz yok ise, filtre üreticisi firmanızdan teknik destek talep edebilirsiniz. 

Yanlış filtre bezi seçimi:
İhtiyaçlarınızın çözümü için doğru filtre malzemesinin kullanılması çok önemlidir. Yanlış filtre bezinin  kullanılması, aşırı yüksek diferansiyel basıncın yanı sıra artan emisyonlara da neden olabilir. Ayrıca kullanılacak filtre bezlerinin filtre temizlik sistemi ile uyuşması, hava geçirgenlik oranlarının üretici firmaların teknik özelliklerine uygun olması gerekmektedir. 

Sistemdeki kaçaklar:
Saptanamamış veya gözden kaçan, kanal üzerindeki kaçaklar filtre sisteminizde verimsizliğe yol açacaktır. Kaçaklar, filtre sisteminin dengesiz hale gelmesine neden olarak, toz emiş noktalarında yetersiz vakuma sebep olacaktır. Bu yüzden belli aralıklarla tüm filtre emiş hatları çürüme, delinme veya çarpma sonucu oluşabilecek olası hasarlara karşı kontrol edilmelidir. 

Ayrıca sistemde kullanılmayan emiş noktaları var ise bağlı oldukları klepe vasıtasıyla kapatılmalı ve enerji tasarrufu sağlanmalıdır.