Yenilenebilir Enerji Sektörünün Yeni Kapısı Libya

Libya Yenilenebilir Enerji Kurumu Başkanı Abdul Selam El-Ensari, ülkesinin belirlediği yenilenebilir enerji hedefleri ve işbirliği potansiyelini vurgulayarak, “Tüm uluslararası şirketlere, yatırımcılara ve herkese kapımız açık. Türkiye, iki ülke arasındaki güçlü tarihi ilişkiler nedeniyle bu konuda önemli bir fırsata sahip. Türkiye, bu stratejinin bir parçası olabilir.” şeklinde konuştu.

Libya, ekonomisinin temel dayanağı olan enerji sektörünü canlandırmak ve küresel pazarda daha etkin bir konum elde etmek amacıyla çabalarını artırırken, Türkiye’nin deneyimiyle ülkenin yenilenebilir enerji stratejisinin bir parçası olabileceği değerlendirilmektedir.

Petrol ve doğal gaz ihracatına büyük ölçüde bağımlı olan Kuzey Afrika ülkesi Libya, enerji kaynaklarını çeşitlendirmek için adımlar atmaktadır. Ülke, elektrik talebinin yaklaşık yüzde 80’ini petrolden karşılamaktadır ve artan talebe yanıt verebilmek için enerji portföyünde yenilenebilir kaynakların payını artırmayı hedeflemektedir.

Libya, yenilenebilir enerjideki güçlü potansiyelini ülke ekonomisi için bir fırsata dönüştürmeye çalışmakta ve bu bağlamda uluslararası işbirliğine olan ihtiyacını vurgulamaktadır. Geçen hafta, Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi sırasında başkent Trablus’ta bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ülkenin yenilenebilir enerji kaynakları konusunda büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve Türkiye’nin bu alandaki deneyiminden faydalanabileceğini belirterek, işbirliği fırsatlarına dikkat çekmiştir.

“Kapsamlı bir strateji geliştirdik”

Libya Yenilenebilir Enerji Kurumu Başkanı Abdul Selam El-Ensari, ülkesinin belirlediği yenilenebilir enerji hedeflerini ve işbirliği olanaklarını değerlendirdi.

El-Ensari, Libya’nın önemli bir güneş enerjisi potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. Ülkenin 2035 yılına kadar olan Enerji ve Enerji Verimliliği Stratejisi’ne atıfta bulunan El-Ensari, bu strateji kapsamında enerji portföyünün yüzde 20’sini yenilenebilir kaynaklardan elde etmeyi amaçladıklarını belirtti.

Başkan El-Ensari, stratejinin 4 gigavatlık yenilenebilir enerji hedefini üç aşamada gerçekleştireceklerini açıkladı. İlk aşamada 2027 sonunda 1,7 gigavat kapasiteye ulaşmayı, ikinci aşamada ise 2030’a kadar 2,5 gigavat kapasiteye erişmeyi hedeflediklerini söyledi. Geri kalan kapasitenin ise 2035’e kadar hayata geçirileceğini ifade etti.

Ayrıca, El-Ensari, “Go Green” adını verdikleri yeni bir girişim başlattıklarını belirterek, bu girişimin çatı üstü güneş enerjisi sistemlerinin bireysel, endüstriyel ve tarımsal tüketicilere yönelik kurulumunu hedeflediğini ve tüm kurumsal yapıların bu tür sistemlere sahip olmasını amaçladığını söyledi. El-Ensari ayrıca, güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi kurulumlarının yanı sıra, Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) ile yeşil hidrojen konusunda da çalışmalar yürüttüklerini belirtti, ancak bu çalışmaların henüz başlangıç aşamasında olduğunu ekledi.

Başkan El-Ensari, belirlenen hedeflere ulaşmada karşılaşılan zorluklara da değinerek, bu zorlukların çoğunlukla yasal düzenlemeler ve finansmanla ilgili olduğunu söyledi. El-Ensari, bu zorlukları aşmak için kapsamlı bir strateji geliştirdiklerini ifade ederken, uluslararası işbirliğinin bu engellerin üstesinden gelmede kritik önem taşıdığını vurguladı. Ayrıca, “Tüm uluslararası şirketlere, yatırımcılara ve herkese kapımız açık. Türkiye ise güçlü tarihsel ilişkilerimizden dolayı bu stratejinin bir parçası olabilir.” şeklinde değerlendirmede bulundu.