Metaverse, İklim Krizine Çözüm Sunabilir

Cornell Üniversitesi araştırmacıları, Metaverse’nin olumsuz çevresel etkileri azaltmasına yönelik bir proje geliştirdi. Bu projeye göre; Metaverse teknolojisi, dünya yüzeyinin sıcaklığını yüzyılın sonuna kadar 0,02 santigrat dereceye kadar azaltılabilir.

Energy & Environment Science dergisinde yayımlanan bu araştırma, Metaverse’nin insan yaşamının çeşitli yönlerini, iş, eğitim ve eğlence gibi alanlardaki potansiyel etkilerini değerlendirerek önemli bilgiler sunuyor. Ayrıca bu çalışma, Metaverse’nin gelecekteki kullanımının ne şekilde şekillenebileceği ve insan hayatına olan etkileri hakkında önemli bir kaynak niteliği taşıyor.

Profesör Fengqi You ve doktora öğrencisi Ning Zhao liderliğinde çalışan ekip, teknoloji, enerji ve iş gibi önemli sektörlerden gelen verileri analiz etmek için güçlü yapay zekâ tabanlı modelleme yaklaşımlarını kullandılar. Bu çalışmada, Metaverse’nin gelecekteki kullanımının tahmin edilmesi amacıyla uzaktan çalışma, sanal seyahat, uzaktan eğitim, oyun oynama ve takas edilemez belirteçler gibi en umut verici uygulamalar dikkate alındı. Araştırmacılar, Metaverse’nin yükselişini 2050’ye kadar tahmin ederek önemli bir değerlendirme yaptılar.

Yapılan modellemeye göre; Metaverse teknolojisinin kullanımı otuz yıl içinde nüfusun yüzde 90‘ına ulaşabilir ve öngörülen hızdan daha hızlı bir şekilde yayılabilir. Bu araştırma ayrıca, Metaverse’nin çevresel avantajlarına odaklanarak özellikle sera gazı emisyonlarının azaltılması konusunda potansiyel faydalarını vurguladı.

Metaverse, birçok çevresel etkinin önüne geçebilecek güce sahip

Bunun yanı sıra, uzmanlara göre Metaverse’nin iş seyahatini azaltma kapasitesi, en önemli çevresel faydalardan biri olarak görülüyor. Sanal konferans ve uzaktan öğrenme araçlarının kullanılmasıyla birlikte diğer teknolojik gelişmeler, ulaşımla ilgili karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlayabilecek seçenekler sunuyor. Bu özellik, diğer Metaverse tabanlı uygulamalarla birlikte ulaşım sektörünün karbondan arındırılması ve hava kalitesinin iyileştirilmesi potansiyeline yardımcı olabilir.

Çalışma gösteriyor ki Metaverse’nin iş gelişmesinin olası etkileri 2050 yılına kadar gerçekleşebilir. Araştırmaya göre, Metaverse teknolojisinin kullanımı atmosferdeki karbondioksit içeriğini milyonda 4,0 parça, sera gazı emisyonlarını 10 gigaton ve etkili ışınımsal zorlamayı 0,035 oranında azaltabilir. Bununla birlikte ev içi enerji kullanımında genel olarak 92 EJ’lik bir azalma sağlayabilir. Bu, geçmiş yıllarda tüm son kullanım sektörlerinin toplam yıllık enerji kullanımını aşabilecek bir etkidir.

Bu bulgular, karar vericilere Metaverse endüstrisinin net sıfır emisyon hedeflerine ulaşma sürecini nasıl hızlandırabileceği konusunda içgörüler sunuyor. Metaverse tabanlı artan uzaktan öğrenme, sanal seyahat ve uzaktan çalışma gibi uygulamalar aracılığıyla daha esnek karbondan arındırma çözümleri keşfedilebilir. Ayrıca Metaverse’nin ulaşım ve ticari enerji ihtiyacını azaltma yeteneği, enerji dağıtımının şeklini değiştirerek ev sektörüne daha fazla enerji sağlama imkânı sunabilir.

Cornell Üniversitesi’nin çalışması, Metaverse’nin çevresel sorunları başarılı bir şekilde ele alabilme potansiyeline dair önemli bilgiler sunuyor. Büyük oyuncular arasında Meta ve Microsoft gibi şirketler, Metaverse’nin büyümesini hızlandırıyor. Toplum, etik ve sürdürülebilir bir şekilde gücünü kullanarak Metaverse’nin sunduğu birçok avantajdan faydalanabilir ve iklim değişikliğiyle mücadeleyi önemli ölçüde ilerletebilir.