“Kadınları ekonomik hayatın dışında tutarak dünya ile rekabet etmek mümkün değil. Özellikle global rekabetin geldiği bu ...

Kooperatiflerin Amacı Nedir?  Kooperatiflerin esas amacı; yeterli derecede iktisadi güce sahip olmayan gerçek kişilerin meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını ...

Dünyanın yaşadığı global kriz ve pandemi, Sürdürülebilirlik  terimini yaşadığımız her alanda daha çok ortaya koymaktadır. Bu ...