ICEB 2024: Uluslararası Çevre ve Biyomühendislik Konferansı MayısMay 04 2024 - MayısMay 05 2024 UTCAmsterdam, Hollanda

ÇEVRE

ICEB 2024: Uluslararası Çevre ve Biyomühendislik Konferansı aşağıdaki konuları kapsar:

 • İçme suyunun estetik kalitesi (tadı, kokusu)
 • Su ve ikincil atık suların ileri arıtımı (membranlar, adsorpsiyon, iyon değişimi, oksidasyon vb.)
 • Hava kirliliği ve kontrolü
 • Tarım teknolojisi 
 • Atmosfer modelleme ve sayısal tahmin
 • Anaerobik arıtma
 • Biyokimya Mühendisliği
 • Atmosfer fiziği
 • Biyolojik çeşitliliğin korunması
 • Tehlikeli maddelerin biyolojik bozunması
 • Biyoyakıtlar ve Biyoenerji
 • Biyomühendislik
 • Biyomoleküler, Hücre ve Doku Mühendisliği
 • Biyomateryaller
 • Biyoproses Mühendisliği
 • Biyofarmasötikler
 • Biyoyenilenebilir / Biyoenerji
 • Biyoürünler
 • Biyosürdürülebilirlik
 • Biyosensörler ve Nanobiyoteknoloji
 • Biyoteknoloji
 • Biyosistem Mühendisliği
 • Kimya Mühendisliği
 • Karbon yakalama ve depolama
 • İklim ve iklim değişiklikleri
 • Temiz teknolojiler
 • Ormansızlaşma
 • Kontrol teknolojileri
 • Dağıtım sistemlerinin içme suyu kalitesine etkisi
 • Ekosistemler ve Ekoteknoloji
 • Çevre dinamikleri
 • Emisyon kaynakları
 • Çevre Bilimi ve Teknolojisi
 • Çevre restorasyonu ve ekolojik mühendislik
 • Çevresel sistemler yaklaşımı
 • Çevresel sürdürülebilirlik
 • Gıda ve Proses Mühendisliği
 • Tehlikeli maddelerin kaderi
 • Küresel çevresel değişim ve ekosistem yönetimi
 • Jeofizik
 • Yeşil Teknoloji
 • Küresel ısınma
 • Yeraltı suyu iyileştirme
 • Yer altı suyu yönetimi 
 • Tehlikeli maddeler ve tespit teknikleri
 • Habitat yeniden inşası
 • Hidroloji
 • Sağlık ve Çevre
 • Endüstriyel atık su arıtma
 • Kapalı mekan hava kirliliği 
 • Kirleticiler arasındaki etkileşim
 • Entegre ekosistem yönetimi
 • Sızıntı suyu arıtımı
 • Peyzaj bozulması ve restorasyonu
 • Yaşam döngüsü analizi
 • Katı atık yönetiminin hukuki, ekonomik ve yönetsel yönleri
 • Tehlikeli katı atıkların yönetimi 
 • Noktasal ve yaygın kirliliğin yönetimi ve düzenlenmesi
 • Denizcilik Teknolojisi
 • Su arıtma artıklarının yönetimi
 • Çevresel kirleticilerin izlenmesi ve analizi
 • Meteoroloji
 • Toplama sistemlerinin optimizasyonu
 • Besinlerin giderilmesi
 • Fiziksel oşinografi
 • Ozon tabakasının incelmesi
 • Kalite yönergeleri, çevresel düzenleme ve izleme
 • Süreç modelleme
 • Düzenleyici uygulama, su kalitesi hedefleri standart belirleme, su kalitesi sınıflandırması
 • Geri dönüşüm ve yeniden kullanım
 • Kaynak yönetimi
 • Yenilenebilir enerji kaynakları-enerji tasarrufu
 • Ortamdaki uydu uygulamaları
 • Arıtılmış suların yeniden kullanımı
 • Toprak dekontaminasyonu
 • Çamur arıtımı ve yeniden kullanımı
 • Yağmursuyu yönetimi 
 • Katı atık yönetimi
 • Sürdürülebilir şehirler
 • Askıya alınmış ve sabit film biyolojik süreçleri
 • Toksisite değerlendirmesi ve epidemiyolojik çalışmalar
 • Arıtma ve bertaraf yöntemlerinin teknik yönleri (atık depolama, termal arıtma vb.)
 • Atık minimizasyonu
 • Sınır ötesi işbirliği
 • Atık su ve çamur arıtma
 • Atık değerlemesi
 • Su arıtma ve ıslahı
 • Su kaynakları ve nehir havzası yönetimi
 • Sulak alanlar

ICEB 2024: Uluslararası Çevre ve Biyomühendislik Konferansı 04-05 Mayıs 2024'te Amsterdam'da gerçekleştirilebilir.

 • WASET
  Organizer of ICEB 2024: Uluslararası Çevre ve Biyomühendislik Konferansı
Google Takvime Aktar

Konum

Amsterdam, Hollanda

Yol Tarifi

Güzergah bulunamadı

 • Zaman Çizelgesi
 • Misafirler
 • Katılım
 • Satın Al
 • Hava Durumu
 • Yorumlar

Hava durumu bilgisi bu konum için sağlanamıyor.

Hava Durumu

Bugün stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Rüzgar stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Nem stec_replace_current_humidity %

Hissedlien stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Hava Durumu

Tarih

hava Durumu

Sıcaklık

stec_replace_5days

Next 24 Hours

Hava durumu bilgilerini sağlayan: openweathermap.org