Yumurta ve Yumurta Ürünlerinin Ambalajlanması ve Pandemi Sürecinde Yeni Trendler

Özet

Temel bir besin olan yumurtanın muhafazasında ambalajlama materyalleri büyük öneme sahiptir. Pandemi süreci ile birlikte küresel ticarette artan hammadde ve özellikle ambalajlama girdileri işletmecileri alternatif ve daha ekonomik ambalajlama çözümleri arayışına sevk etmiştir. Bu çalışma ile Covid-19 salgının bir etkisi olarak sektördeki güncel gelişmeler değerlendirilerek gelecekteki özellikle yumurta endüstrisi açısından ambalajlama çözümlerine yönelik değerlendirmeler yapılmıştır. 

Giriş

Yumurta ve yumurta ürünleri, benzersiz çok işlevli ve besleyici özelliklerinden dolayı, beslenme ve gıda ürünlerinin imalatı açısından çok yönlü ve önemli bir endüstriyel ara girdi ürün ve bileşendir [1]. Günümüzde Asya Pasifik bölgesi, küresel olarak ana yumurta tedarikçisi haline gelmiştir. 

Esnek kutu içi torba ve torba paketleme, sıvı yumurta ürünlerinin dolumdan son kullanıma kadar güvenli, taze tutan ve yenilikçi çözümler sunmaktadır. Yumurta ambalajı, yumurtaların güvenli bir şekilde saklanması ve taşınması için özel olarak tasarlanmış bir ambalaj malzemesini ifade etmektedir. Paketleme, ürünleri depolama, nakliye ve nihayetinde satışa hazırlama sanatını ve bilimini kucakladığı için, alıcılara kaliteli yumurta tesliminde hayati bir bileşendir.

Yumurta son derece kırılgan bir üründür ve en iyi işleme yöntemleriyle bile kabuk hasarından dolayı ciddi kayıplar meydana gelebilmektedir. 

Ekonomik pazarlama genellikle yumurtaların özel paketleme ve işleme prosedürlerinin benimsenmesiyle korunmasını gerektirmektedir . Paketleme yumurtalar; bakteriler gibi mikroorganizmalardan, haşerelerden; nem kaybından, lekelenme ve çevresel etkilerden, bozulmaya neden olan sıcaklıktan ve depolanırken veya taşınırken olası ezilmelerden ambalaj malzemesi yumurtayı korumaktadır. Yumurtanın ambalajlanmasında aşağıdaki faktörler dikkate alınmalıdır. 

•Kaliteli bakım, depolama tesisleri, taşıma tipi, gidilecek mesafe, iklim koşulları, ilgili zaman ve maliyetler [1]. 

Yumurtanın muhafazasında kullanılan farklı ambalaj materyallerinin yumurtanın iç kalite parametrelerine olan doğrudan etkisi bilinmektedir [2].

Yumurta ambalajı, yumurta viyolü olarak en sık kullanılan yumurta paketleme çözümleri arasındadır. Yumurta kartonu, yumurta paketlemenin en yaygın şekli olup, yumurta viyolü olarak da bilinmektedir, yumurtaları taşımak için basit ve güvenli bir çözümdür. Çukur şeklindeki karton formu, yumurtaları stresli ortamlara karşı korumak için idealdir. Bu yapı, perakende ve nakliyelerde depolama sırasında yumurtaların korunmasında son derece kullanışlı olduğunu kanıtlamıştır. Taşıma sırasında oval şeklindeki karton şoku emmektedir. Karton üzerindeki ek kaplama, depolama sırasında da bozulmayı ve kırılmayı önlemeye yardımcı olmaktadır. Yumurta kartonları genellikle köpüklü plastiklerden imal edilmektedir.

Günümüzde sürdürülebilir kâğıt ve karton ambalaj pazarı, tüketicilerin gereksinimlerini, tedarik zincirini ve çevreyi dengeleme ihtiyacı söz konusudur. Ayrıca perakende sektöründe paketleme yoluyla marka iletişimi; tüketici refahını, ambalaj bütünlüğünü, marka özgünlüğünü ve ekolojik çözümleri destekleyen gelişmiş ambalaj teknolojilerinin uygulanması önemli parametreler arasında yer almaktadır. Bunlar arasında akıllı veya akıllı ambalajlama, aktif ambalajlama, modifiye atmosfer ambalajlama, biyolojik olarak parçalanabilen ve kompostlanabilir ambalajlama, kağıt ve mukavva malzemelerden yapılan veya bunlardan yapılan ana ambalaj teknolojilerindeki yenilikler dikkate alınmalıdır.

Gelişen kâğıt ve kâğıt bazlı ambalaj endüstrileri, pazarlama, ekonomi, tedarik zinciri ve sürdürülebilirlik hedeflerine yanıt vererek özellikle yumurta sektörü açısından gelecekteki ticari gereksinimleri karşılama potansiyeli bulunmaktadır. Bunun yanında dünyadaki ekonomik iklim, tedarik zincirinde operasyonel verimliliği artırabilen ve maliyetlerden tasarruf sağlayan ve böylece kârlılığı artıran ambalaj çözümlerine yönelik pazar talebini teşvik etmektedir. Bu çözümler, daha verimli üretim süreçlerinin ve teknoloji/malzemelerdeki yeniliklerin geliştirilmesini de kapsayabilmektedir.

Yumurta gibi hızlı tüketim ürünlerinin ambalajlanmasında biyolojik olarak parçalanabilen ve biyolojik bazlı plastiklerin kullanımının giderek arttığı görülmektedir. Bu kapsamda ambalajlama için kullanılan çeşitli biyolojik olarak parçalanabilen polimer türlerinin üretimi, özellikleri ve işlenmesi, ambalajlamada kullanılan geleneksel polimerlerin biyo-bazlı versiyonları ve biyo-bazlı yollarla monomerlerin, kimyasalların ve polimerlerin sentezindeki gelişmeler takip edilmelidir [8]. Biyo-bazlı polietilen, polipropilen ve polietilen tereftalat’a özel önem verilmeli, biyoplastiklerin standartları, biyolojik olarak bozunabilirlik, kompostlanabilirlik ve biyobazlı içerikleri de tartışılmalıdır. Plastik ambalajların özellikle yumurta viyolü ve ileri işlenmiş tüketime hazır yumurta ürünlerinin (sosis yumurta, omlet, hazır karışımlar vd.) paketlenmesinde rastlamak mümkündür. 

Endüstriyel yumurtanın dökme olarak sevk edilmesinde tedarik zinciri boyunca maliyet tasarrufu sağlayan ambalajlarda güvenli bir şekilde taşımak ve ihracatta kolaylık sağlaması için endüstriyel IBC’lerin kullanımı yaygınlaşmıştır. Bu ambalajların avantajları arasında; aseptik olarak doldurma, depolama ve boşaltma özelliği çoklu kullanım özelliği sağlayan konteynerleri temizlemek ve servis etmek için daha az kaynak gerektiren, kolaylaştıran olanakları içermesi açısından önemlidir.

Sonuç

Covid-19 salgın sürecinin gerek tüketicilerin ve gerekse sektörün birçok geleneksel davranışını etkileyeceği açıktır. Bu ortamda işletmeler açısından artan rekabet koşulları sonucu gerek maliyetlerdeki artışlar ve gerekse tüketicinin alım ihtiyaçlarının değişmesi birçok belirsizliği de beraberinde getirmiştir. Özellikle pandemi sürecinin ne kadar süreceğinin belirsizliğini koruması ve tüm dünyadaki ekonomik daralma girdi maliyetlerindeki artış ile işletmecileri alternatif ve ekonomik ambalajlama çözümlerine yönetmiştir. Çalışma kapsamında kâğıt esaslı ambalajlama çözümleri yanında biyoplastik tabanlı yenilikçi çözümler üzerinde değerlendirmeler yapılmış ve ürüne bağlı olarak özellikle plastik ve kâğıt ambalajlama materyallerinin farklı kombinasyonlar ile zenginleştirilerek kullanımının önemi ifade edilmiştir.

Kaynaklar

1.Yüceer, M., Yumurta ve Yumurta Ürünleri İşleme Teknolojisi ve Uygulamaları 2019: Sidas Medya Ltd.Şti.

2.King, A.J., Egg basics for the consumer: packaging, storage, and nutritional information. null. Vol. null. 2004. null.

3.Zeidler, G., Processing and Packaging Shell Eggs, in Commercial Chicken Meat and Egg Production. 2002, Springer Publishers: New York, NY. USA. p. 1107-1129.

4.Wang, Y., et al., Effects of packaging methods on the quality of heavy metals-free preserved duck eggs during storage. Poult Sci, 2021. 100(5): p. 101051.

5.Anonim. Egg Packaging Market Share, Size, Growth, Analysis 2021-2026. 2021  [cited 2021 20.08.2021]; Available from: https://www.imarcgroup.com/egg-packaging-market.

6.Coles, R., Paper and paperboard innovations and developments for the packaging of food, beverages and other fast-moving consumer goods, in Trends in Packaging of Food, Beverages and Other Fast-Moving Consumer Goods (FMCG). 2013. p. 187-220.

7.Kerry, J.P., New Packaging Technologies, Materials and Formats for Fast-Moving Consumer Products, in Innovations in Food Packaging. 2014. p. 549-584.

8.Cooper, T.A., Developments in bioplastic materials for packaging food, beverages and other fast-moving consumer goods, in Trends in Packaging of Food, Beverages and Other Fast-Moving Consumer Goods (FMCG). 2013. p. 108-152.

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.

Close Popup