Metal İşleme Sektörü Analiz Raporu

Kocaeli bölgesinde metal İşleme sektöründe kümeleşme fikri

Sektörün kümeleşme ihtiyacı var mı? Aynı işleri yapan firmaların kümeleşme kapsamında bir araya gelmeleri, fiziki olarak aynı alt yapıyı kullanmaları ve sinerji yaratmalarının mümkün olabilirliği konusu tartışılmıştır. Katılımcıların öncelikle vurguladıkları hususlardan ilki Türkiye’de hala kümeleşme konusunda ciddi bir kültürel alt yapı eksikliğin bulunduğu yönündedir.

Birlikte iş birliği yapma, rekabet öncesi iş birliği içinde bulunma gibi yaklaşımlar firmalarımızda mevcut değildir. Küçük grupların birleşip bir araya gelmelerinin çok zor olduğu, büyük grupların ise daha çok entegre tesisler içinde çalıştıkları bu nedenle kümeleşme içinde olmak istemedikleri, yada bunu ciddi bir gereksinim yada kazanç olarak görmedikleri tespit edilmiştir.

Firmaların kümeleşme kapsamında ortak satın alma gibi küresel firmaların sanal ortamda dahi bir araya gelerek yaptıkları uygulamaların kolay olmayacağı, Türkiye şartlarında yürütülmesinin zor olduğu vurgulanmıştır.

Firma ihtiyaçlarının birleştirilip büyük hacimlerde hammadde alımların yapılması mantığının dalgalanan kurlar, metal fiyatlarının dünya ölçeğinde değişkenlik göstermesi gibi nedenlerle çok mümkün olmayacağı, hatta bazen spot piyasadaki anlık fiyatların ve fırsatların kaçırılabileceği yönünde değerlendirmeler yapılmıştır. Örneğin herkesin ortak kullanımı olan borunun kimi iç kısmı ile, kimi dış kısmı ile ilgilenmektedir. Malzemeleri, fiyatları, duyulan gereksinimlerin farklılığından dolayı ortak satın alma faaliyetlerinin uygun olmayacağı değerlendirilmiştir.

ARGE konusuna gelince bu konuda oldukça samimi değerlendirmelerin yapılması ülke için gereklidir. Türkiye halen teknolojik anlamda yabancıların gerisinden gelmektedir. Hammadde konusunda üretici olmadığımız için hammadde geliştirme ile ilgili konularda ARGE yapma ihtimalimiz düşüktür.

Diğer yandan modern imalat yöntemleri dikkate alındığında ülkemizde bu konuda kayda değer çalışmaların olmadığı tespit edilmektedir. Geleceğin üretim teknolojilerine ilişkin ülkemizde kayda değer çalışmaların olmadığı da bir gerçektir. Daha önemlisi özgün markalar yaratmak adına ARGE projelerinin üretilmediğinin altı çizilmelidir. Proses geliştirme ya da ürün geliştirme adına yapılan ARGE çalışmalarının katma değer getirileri kısıtlı olacaktır.

Verimliliği arttırıp karlılığı arttıracak olsa da kullandığımız teknolojilerin yeni teknolojiler olmadığı, ya da mevcut yabancı imalatçıların kullandıklarının ilerisinde bir teknoloji edinmeye dair çabaların bulunmuyor olması dikkat çekicidir. Bu nedenle ileride rakiplerimizi bu sektörde yakalayıp geçme gibi bir ihtimal de giderek azalmaktadır.

Firmaların kümeleşme kapsamında bir araya gelip ortak bir paydada ARGE çalışması yapabilme olasılıklarını zor olarak tanımlamaktadırlar. Bu bağlamda kümeleşme sonrası ortak bir kampüste ortak bir ARGE merkezi oluşturma ve işletme düşüncesi benimsenmemiştir.

Raporun tamamını incelemek için görsele tıklamanız yeterli.

KAYNAKÇA

  1. Kocaeli Sanayi Odası