MNG Kargo, Atık Lastiklerini Sürdürülebilir Malzemelere Dönüştürüyor

MNG Kargo, atık lastiklerini sürdürülebilir malzemelere dönüştürüyor. Çevre dostu uygulamalarına bir yenisini daha ekleyen MNG Kargo, kullanım ömrünü tamamlamış araç lastiklerinin çevre dostu yöntemlerle ekonomiye geri kazandırılması için Laska ile işbirliğine gitti.

MNG Kargo, ömrünü tamamlamış lastiklerini çevre dostu biçimde ekonomiye geri kazandırmak için Laska ile yeni bir işbirliği başlattı. Atık lastiklerden yenilenebilir yakıt ve karbon siyahı olmak üzere temiz ve katma değeri yüksek iki ayrı hammadde elde eden Laska, bu işbirliği sayesinde MNG Kargo’nun bağışladığı lastikleri de ekonomiye geri kazandıracak.

Yenilikçi, çevre dostu ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla ömrünü tamamlamış lastikleri ileri dönüştüren ve çevre dostu hammaddeler olarak onları ekonomiye geri kazandıran yüksek teknoloji firması Laska, atık lastiklerden elde ettiği karbon siyahı ve yenilenebilir yakıt ile dünyanın kirli ve maliyetli üretim alışkanlıklarına yenilikçi çözümüyle yanıt veriyor. Bağışlanan lastikler sürdürülebilir hammaddelere dönüştürülürken onların çevre üzerindeki olumsuz etkisini ortadan kaldırıyor.

Proje kapsamında ilk aşamada bağışlanan lastikler sayesinde toplam 8 ton CO2 emisyonunun, 2,5 ton zehirli gazın atmosfere salınımının, yeraltı suyuna sızan 200 bin litre kirletici petrolün ve 5,5 ton fosil yakıt tüketilmesinin önüne geçilmiş olacak.

“Çevre Dostu Projelerimizi Artırmayı Hedefliyoruz”

Daha güçlü bir gelecek için çevre dostu adımlarını artırdıklarını belirten MNG Kargo CFO’su Kağan Gündüz, “Çevre dostu uygulamalarımızı artırmaya yönelik yeni projeler hayata geçiriyoruz ve bunları önümüzdeki dönemde daha da artırmayı hedefliyoruz. Ege Orman Vakfı ile yaptığımız işbirliği bunun ilk adımlarından biri oldu. Şu an binlerce fidan bağışı ile oluşturduğumuz MNG Kargo Ormanı’mız bulunuyor. Daha güçlü bir gelecek için ormanımızı daha da büyütmeye devam ediyoruz. Laska ile yaptığımız işbirliği de doğaya nefes olma çabalarımızın devamı niteliğinde. Atık olarak sınıflandırılabilecek lastiklerimizin, çevre dostu üretim ile ekonomiye tekrar kazandırılmasından ve geleceğimize katkısı olmasından dolayı çok memnunuz.” şeklinde konuştu.

Laska kurucusu ve CEO’su Onur Güdü ise, tüm işbirliklerinin ekonomi ve ekoloji arasındaki doğru köprünün kurulduğu girişimcilik anlayışı bağlamında geliştirildiğini belirterek, “Dünyanın ve kirli maliyetli üretim/tüketim alışkanlıklarını ancak üretim süreçlerine bütünsel bir bakış açısı ile yaklaşan ve etki yaratma fikrine odaklanan projelerle değiştirmek mümkündür. Bu noktada MNG Kargo’nun bizimle bu yolu eş zamanlı olarak yürüme sorumluluğunu kendi iş modellerine entegre etmeleri daha sürdürülebilir bir dünya için oldukça önemlidir.” dedi.

KAYNAKÇA:

1.https://www.dunya.com/sirketler/mng-kargo-atik-lastiklerini-surdurulebilir-malzemelere-donusturuyor-haberi-659676