Endüstriyel Robot Türleri Nelerdir?

Eklemli Robotlar

Eklemli robotların hareketi ve tasarımı bir insan kolunu andırır. Tipik bir mafsallı kolun altı ekseni vardır ( iki ila 10 eksen / eklem arasında değişen ). Her eklem bir eksen olarak kabul edilir. Bir robotun eklem sayısı ne kadar fazlaysa, hareket aralığı o kadar genişler (serbestlik derecesi de denir ).

Eklemli robotlar, tüm eklemleri döndüğünden oldukça esnektir, yani doğrusal olarak hareket eden prizmatik eklemlerin aksine dönebilirler . Yine de engellerden kaçma konusunda sınırlı bir yetenekleri var .

Kullanımı: Eklemli robotlar, alma ve yerleştirme, ark kaynağı, punta kaynağı, paketleme, makine bakımı, malzeme taşıma gibi uygulamalarda kullanılır. Ulaşılması zor yerlerde yay (veya benzer desenler) üretme yeteneği, eklemli robotları otomotiv endüstrisi için iyi bir aday haline getirir , ancak güvenlik nedenleriyle, genellikle fabrika zemininde ek alan kaplayan özel çalışma hücrelerine ihtiyaç duyarlar.

Kartezyen Robotlar

Bu robotlar ayrıca portal robotlar olarak da adlandırılır , üç eksende (ileri ve geri, yukarı ve aşağı ve yandan yana) doğrusal hareketler için Kartezyen Koordinat sistemini (X, Y ve Z) kullanır . Her üç eklem de prizmatiktir, bu nedenle hareket doğrusal olmakla sınırlıdır.

Kullanımı: Kartezyen robotlar esas olarak CNC işleme ve 3B baskı için kullanılır , ancak aynı zamanda parçaların boyutunda bir sınırlama olmaksızın montaj veya alma ve yerleştirme uygulamalarında da kullanılabilirler.

SCARA Robotları

SCARA robotları (Seçici Uyumluluk Montaj Robot Kolu) 3 eksende hareket ettikleri için Kartezyen robotlara benzer, ancak aynı zamanda dönebilirler. Genellikle daha hızlı ve esnektirler ancak Kartezyen robotlardan daha az hassastırlar.

Kullanımı: Uygulamada vidalar gibi küçük parçaların montajı, paletlenmesi ve yerleştirilmesini içerir.

Polar Robotlar

Kutupsal robotlar  (küresel robotlar olarak da adlandırılır) iki rotasyonel eklem (döner) ve bir doğrusal eklemin (prizmatik) birleşimidir. Tasarımları küresel şekilli bir çalışma alanı yaratır. Polar robotların ana dezavantajları, diğer robotlarla uyumsuzluklarıdır

Kullanımı:  Polar robotlar  kaynak arkı, montaj uygulamaları, punto kaynağı, boyama, enjeksiyon ve kalıplama için kullanılır.

Delta Robotlar

Delta  robotlar (paralel robotlar )üç koldan oluşur. Bu, kollar eş zamanlı prizmatik veya döner bağlantılara sahip makinelerdir. Her bir kolun eklemi paralel olarak yerleştirilerek, kubbe şeklinde oluşturulmuş bir robottur. Bu tasarımın yararı, kollar içindeki ağırlığı azaltması ve bu nedenle çok yüksek hızlanma ve hız kabiliyeti sağlamasıdır. Bununla birlikte, tipik olarak 8  kg’ın altında düşük bir taşıma kapasitesine sahiptirler.

Kullanım: Bu tasarım, yüksek hızda ve hassas çalışma sağlar ve bu nedenle Delta robotları öncelikle alma ve yerleştirme uygulamalarında kullanılır. Ek işlemler arasında yapışkan dağıtımı, lehimleme, montaj yer alır.

Silindirik Robotlar

Silindirik robotlar,  tabana sabitlenen en azından bir döner mafsala ve en az bir prizmatik ekleme sahip robotlardır. Bu tasarım, silindirik şekilli bir çalışma alanına ihtiyaç duyar ve bu nedenle onları sadece iki derecelik serbestlikle sınırlar. Bu nedenle faaliyet gösterebilecekleri alan sınırlıdır.

Kullanım: Silindirik robotlar tipik olarak dar çalışma alanlarında kullanılır ve yuvarlak simetriye sahip olması gereken nesneler (örneğin teller, borular) için mükemmel bir seçimdir . Taşlama, montaj, punta kaynağı uygulamaları silindirik robotlardan yararlanır. 

İşbirlikçi Robotlar

İşbirlikçi robotlar  (cobotlar), geleneksel endüstriyel robot uygulamalarında çitlere veya diğer güvenlik önlemlerine ihtiyaç duymadan, güvenli bir çalışma ortamında insan-robot etkileşimini sağlar. Cobot’lar çalışanların yerini almaz. Çalışanlar tarafından bir alet gibi kullanılırlar. Çalışanlar elle rehberlik eder ve ardından cobot gösterilen hareketi kopyalar . Standart bir cobot 15 kg’a kadar yük taşıyabilir ve bu yönetebileceği ürün yelpazesinde bir sınırlama oluşturur.

Kullanım: İşbirlikçi robotlar , makine besleme, alma ve yerleştirme, montaj, ark kaynağı gibi çok çeşitli uygulamalara sahiptir , ancak genellikle ağır hizmet uygulamaları veya çok yüksek hızlı görevler için uygun değildir.

Endüstriyel Robotların Dezavantajları 

Sermaye Maliyeti 

Endüstriyel robot uygulamaları yüksek bir sermaye maliyetine neden olabilir. Ancak oldukça etkilidirler ve pozitif bir yatırım getirisi sağlarlar. Bu nedenle, endüstriyel robot uygulamasına karar vermeden önce yatırım getirisi beklentileri iyi ölçülmelidir. 

Uzmanlık

Endüstriyel robotların ilk kurulumu, diğer tüm teknoloji türlerinde olduğu gibi çok fazla eğitim ve uzmanlık gerektirir çünkü birçok görevi yerine getirmek için mükemmel varlıklardır. İyi otomasyon şirketleri, son derece önemli bir faktör olan uzmanlık  destek paketleri sağlar. Bununla birlikte, otomasyon şirketlerine bağımlılığı en aza indirmek için, mühendislere robotları programlamalarına izin verecek eğitimler verilebilir. Ancak robotun orijinal entegrasyonu için deneyimli otomasyon şirketlerinin yardımı gerekir.

Sınırlamalar

Yıllar içinde endüstriyel robotların sayısı çarpıcı bir artış gösterdi, ancak gerçekleştirebilecekleri görev türlerinde hala bazı sınırlamalar var. Bu nedenle, şirketlerin ilk olarak mevcut çeşitli seçenekleri değerlendirmek için uygulamadan önce otomasyon şirketleriyle bağlantı kurmasını tavsiye ediyoruz. Bazen  ısmarlama otomatikleştirilmiş bir sistem, bir robottan daha iyi veya daha hızlı sonuç verebilir. Bir robotun içinde her şey yerleşik olarak bulunmaz, çoğu zaman bir endüstriyel robotik sistemin başarısı veya başarısızlığı çevredeki sistemlerin ne kadar iyi entegre edildiğine bağlıdır. Örneğin kavrayıcılar, görüntü sistemleri, konveyör sistemleri gibi. Optimum sonuçları garantilemek için yalnızca iyi ve güvenilir robot entegratörleri kullanılmalıdır.

Sonuç olarak, sektörler endüstriyel robotları daha fazla kullanmaya başladıkça , robotların gelişimi ve sağladığı faydalarda da artış  görülüyor. Yıldan yıla katlanan büyük miktardaki robot kullanım sayıları da bunu kanıtlar nitelikte. Endüstriyel robotları kullanmayı ve entegre etmeyi bilen uzmanlara duyulan ihtiyaç nedeniyle, robotik sektörü nitelikli iş gücü istihdamında da önemli rol oynuyor. Yapay zekanın gücü ile birleştirilen endüstriyel robotlar, önümüzdeki yıllarda daha önemli görevlerde rol alacağa benziyor.

KAYNAKÇA

1.https://www.entes.com.tr/endustriyel-robot-nedir-hangi-gorevlerde-kullanilir/