AB Yeşil Mutabakatı, Avrupa Birliği’ni modern, kaynak açısından verimli ve rekabetçi bir ekonomiye dönüştürecek bir büyüme ...