Yeni Binalara Yenilenebilir Enerji Zorunluluğu

Büyük yapıların, kullandığı enerjinin en az yüzde 5’ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılaması zorunlu olacak.

Bir parseldeki toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük olan yapıların, kullandığı enerjinin en az yüzde 5’ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılaması artık zorunlu olacak. 1 Ocak’tan itibaren projeleri bu şarta göre hazırlanmayan binalara ruhsat düzenlenemeyecek. Yapılan düzenlemede,Türkiye’nin beyan ettiği “2053 net sıfır emisyon binalar” hedefi kapsamında Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği değişikliği ile hazırlandı.


5 bin metrekareden büyük olan tüm binalar enerji performans sınıfı en az “B” olacak şekilde inşa edilecek. Ayrıca bu binaların, kullandığı enerjinin en az yüzde 5’ini güneş enerjisi paneli, rüzgar enerjisi ve ısı pompası gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılaması da zorunlu olacak.


Bu yapıların halen C olan asgari enerji performansının B’ye çıkarılması ile ısı yalıtımında kullanılan yalıtım malzemesi kalınlıklarında da en az 2 santimetre artış olması gerekecek. Bu kapsamda asgari ısı yalıtım malzemesi kalınlıkları İstanbul’da 5 santimetreden 7-8 santimetreye, Ankara’da ise 6 santimetreden 8-9 santimetreye çıkacak. Ayrıca pencerelerin ısı yalıtım değerleri iyileştirilecek. Binaların, ısıl konfor şartları bozulmadan ortalama yüzde 25 daha az enerji tüketmeleri sağlanacak.


1 Ocak 2025’ten itibaren 2 bin metrekare üzeri tüm binalara yaygınlaştırılması ve kullanılan enerjinin en az yüzde 10’unun yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlaması zorunlu hale getirildi.

Yapıların 2023’ten sonra bu şartlara uygun inşa edilmesiyle birlikteTürkiye’nin enerji ithalatı faturasında yıllık 10 milyar lira düşüş sağlanması ve 2025’ten itibaren yıllık düşüşün 15 milyar liraya ulaşması hedefleniyor.

author avatar
Aleyna Yıldırım
Editör