Sosyal Sorumluluk ve Çalışan Gönüllülüğünde Türkiye’nin En İyi 8 İşvereni Açıklandı

Great Place to Work® Türkiye ve Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) işbirliğinde gerçekleştirilen çalışmayla 8 şirket, sosyal sorumluluk ve çalışan gönüllüğünde Türkiye’nin en iyisi seçildi. Şirketlerin insan kaynağının, yetkinlik ve potansiyelinin gönüllülük yoluyla faydaya dönüşmesini hedefleyen ÖSGD’nin 5 açık uçlu sorusunun yer aldığı Great Place to Work® Türkiye Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük Listesi’ni belirleme sürecinde ilk olarak Great Place to Work® Sertifikasyon programına dahil olan ve sertifika almaya hak kazanan ve Trust Index™ Çalısan Anketinden yüksek skora sahip şirketler tespit edildi. Ardından Trust Index™ çalışan anketinde yer alan sosyal sorumluluk ve çalışan gönüllülüğüne işaret eden soruların ortalaması alındı ve listeye aday şirketler belirlendi. Son olarak da bu organizasyonların, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği tarafından hazırlanan 5 soruya cevap vermeleri istendi. ÖSGD ve Great Place to Work® Türkiye’nin birlikte gerçekleştirdiği son değerlendirme sonucunda AbbVie Türkiye, AstraZeneca Türkiye, ESBAŞ, kariyer.net, Lansinoh Türkiye, Novartis İlaç Türkiye, Organik Kimya ve TB Sewtech Turkey listede yer aldılar.

Eyüp Toprak: “Çalışan katılımlı sosyal sorumluluk projeleri, çalışan aidiyeti ve yaptığı işte anlam bulma konusunda da katkı sağlıyor”

Great Place to Work® Türkiye Kurucusu ve Genel Müdürü Eyüp Toprak, “Dünya ve Türkiye’de değişim ve dönüşüm geçiren iş dünyası ve iş modelleri, hem çalışan hem de işveren nezdinde yeni zorluklar ve fırsatlar doğurdu. ‘Büyük İstifa’ hareketi, ya da diğer deyişle ‘Büyük Keşif’, çalışanın işyerinden beklentileri konusunda farkındalık oluşturdu ve artık çalışan aidiyeti maddi faydaların çok ötesine geçti. Organizasyonların, çalışan memnuniyet sağlamak için artık çalışanın kendine, ailesine, yakın çevresine ve hatta içerisinde bulunduğu topluma sağladığı faydaya da odaklanmaları gerekiyor. Bu noktada Great Place to Work® Türkiye Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük Listesi’nde yer alan organizasyonlar, çalışan tatmini konusundaki en başarılı örnekler. Kendileri yalnızca sosyal sorumluluk projeleriyle değil, içselleştirilmiş ve sürdürülebilir projelerle listemizde yer aldılar. Kendilerini kutluyoruz” dedi.

Pınar Ilgaz: “Çalışanlar, toplum gelişiminde de kaktı sağlamayı önemsiyorlar”

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Ilgaz, “Great Place to Work® Türkiye ile birlikte hazırladığımız Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük Listesi, tercih edilebilir ve çalışmak istenilen şirketlerin sadece insan kaynakları yönetimindeki standart süreçlerin uygulanmasıyla değil, aynı zamanda çalışan gönüllülüğü ve sosyal sorumluluk alanında da çalışanlarına alan yaratan şirketleri göstermesi nedeniyle oldukça önemli. Çünkü iş yaşam dengesinin önemini çok daha iyi anladığımız ve bu dengenin peşinde koştuğumuz bugünlerde, şirketlerin iş yapma yöntemlerini de buna göre geliştirmeleri gerektiğini biliyoruz. Şirketlerin ana gündem maddesi olan sürdürebilirlik, kaynakları farklı şekillere dönüştürmek ve bunu yaparken de tüketmek yerine geliştirmek, değer yaratan sonuçlar elde etmek. Sürdürülebilirlik yolculuğunu başarıyla uygulamanın yoluysa sosyal anlamda bu bilincin ortaya konmasını, bu farkındalığın sahiplenilmesini, kişilerin davranışlarına bu yaklaşımın işlemiş olmasını gerektiriyor. Bundan dolayı kurumsal ‘sosyal sorumluluk ve çalışan gönüllülüğü’, sürdürülebilirliğin sosyal temelini oluşturmak adına çok önemli. Çünkü gelişim sağlama ve değer yaratma motivasyonu olan çalışanlar, toplum gelişiminde de katkı sağlayabilmeyi önemsiyor. Çalışanlar artık bu alanda fırsat veren kurumları daha çok tercih ediyorlar” dedi.

Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük Listesi 2022 (alfabetik sıra ile)

AbbVie Türkiye

AstraZeneca Türkiye

ESBAŞ

kariyer.net

Lansinoh Türkiye

Novartis İlaç Türkiye

Organik Kimya

TB Sewtech Turkey

author avatar
Gülfize Topaloğlu