Sanal Gerçeklik Teknolojisi e-ticaret Deneyimini Dönüştürüyor

Üsküdar Üniversitesi Nöropazarlama Anabilim Dalı Başkanı Dr. S. Varol Ülker, “Sanal teknolojilerin tüketici davranışları üzerindeki etkileriyle ilgili yapılan araştırmalarda bir başka önemli nokta da tüketicilerin sanal teknolojilere atfettiği değerlerdir” şeklinde ifade etti.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Üsküdar Üniversitesi Nöropazarlama Anabilim Dalı Başkanı Dr. S. Varol Ülker’in görüşlerine yer verildi. Ülker, perakende satış faaliyetlerinin geleneksel alışveriş kanallarından dijital ve çevrim içi kanallara kaydığını ifade etti.

Ülker, 2026 yılında e-ticaretin tüm perakende satışlarındaki payının yüzde 24’e ulaşacağını belirterek, çevrim içi alışveriş penetrasyonunun salgın döneminin etkisiyle yüksek seviyeye çıktığını vurguladı. Ayrıca, salgının 2020’nin ilk çeyreğinde ABD’de e-ticaret alanında son 10 yılda yaşanan büyüme kadar hızlı bir büyümeye neden olduğunu ifade ederek, bu büyümenin pandeminin toplumsal etkisinin azaldığı günlerde ve ileride devam edeceğinin öngörüldüğünü belirtti.

Ülker, çevrim içi alışveriş alanındaki öncü teknolojinin günümüzde sanal gerçeklik teknolojisi olduğunu söyledi. Perakende e-ticaret sektörünün sanal gerçeklik teknolojisi tabanlı çözümlerden faydalandığını belirten Ülker, bu teknolojinin dijital ortamda alışveriş deneyimini daha ilgi çekici hale getirerek satış süreçlerini etkin yönetmeyi, zamandan ve paradan tasarruf etmeyi, marka bilinirliğini ve müşteri sadakatini artırmayı sağladığını vurguladı.

Giyim, Mobilya Ve Ev Dekor Sektörleri Yeni Teknolojileri e-Ticarette Kullanıyor

Ülker, 2027 yılında 2 milyar 593 milyon kullanıcının söz konusu teknolojilere erişeceği öngörüsünün, perakende sektöründeki büyük şirketlerin bu alana yaptıkları yatırımı doğrulayan bir nitelik taşıdığını belirtti.

Ülker, “Küresel çapta perakende sektöründe sanal gerçeklik pazarının 2028’de 5 milyar 455 milyon dolarlık bir değere ulaşması öngörülüyor. Özellikle giyim, mobilya ve ev dekor sektörlerinin önde gelen şirketleri, yaptıkları yatırımlar ile bu yeni teknolojilerin e-ticarette kullanımının itici gücü haline geldiler” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Ülker, sanal gerçeklik teknolojisi tabanlı çözümlerin geleceğin alışveriş ekosisteminde, gerçek mekânda yapılan alışverişin ötesinde alışveriş deneyimini zenginleştirebileceğine dikkat çekti. Ayrıca, “Sanal teknolojilerin tüketici davranışlarına etkisi konusundaki araştırmaların bir başka uzlaşma alanı da tüketicilerin sanal teknolojilere atfettiği değerlerdir. Geçmiş çalışmalar, 3 boyutlu sanal gerçekliğin tüketici davranışına etkisi konusunda bilgi vericilik ve eğlenceli olma boyutlarının öne çıktığını gösteriyor. Bu boyutların hedonik ve faydacı alışveriş değerleriyle örtüştüğü görülüyor” ifadelerini kullandı.