Plastik Sektörü 2022 Yılı Ocak-Nisan Ayı Değerlendirme Bilgi Notu

KAPASİTE KULLANIMI
T.C. Merkez Bankası kaynaklarına göre, plastik sektöründe 2021 yılı ilk 4 ayında %75,6 olan
ortalama kapasite kullanımı 2022 yılının ilk 4 ayında %76’ya çıkmış ve kapasite kullanımı 0,4
puan artmıştır.

Plastik sektöründe 2020 yılının mayıs ayında en düşük düzeyine indikten sonra çıkışa başlayan
kapasite kullanımı, 2021 yılının Şubat ayında %76,1’e çıkmış ancak Mart ayından itibaren
tekrar gerilemeye başlamış ve Eylül ve Ekim aylarında %75,3 olarak gerçekleşmiş ve Aralık
ayında %75,5’a çıkmıştır. Kapasite kullanımı 2022 yılın Ocak – -Mart ayında 2021 yılının eş
aylarına kıyasla gerilediği gözlemlenmektedir. 2022 yılının Mart ayında ise geçen yılın eş
dönemine göre 0,4 puan üzerine çıkmıştır.

Değerlendirme notlarının devamını okumak için resme tıklamanız yeterli.

KAYNAKÇA

1.https://pagev.org/upload/files/PLAST%C4%B0K%20SEKT%C3%96R%C3%9C%202022%20YILI%20OCAK-N%C4%B0SAN%20AYI%20DE%C4%9EERLEND%C4%B0RME%20B%C4%B0LG%C4%B0%20NOTU.pdf