Dijital İkiz ile Minimum Hata Riski, Maksimum Kalite!

Endüstri teknolojinin etkisiyle hızla ivme değiştiriyor, cihazlar ve makineler arasındaki iletişim giderek daha fazla önem kazanıyor. Özellikle üretimin olduğu alanlarda değişen dinamiklere uygun proses yönetimi sağlamak ve bunu yaparken verimliliği üst düzeyde tutmak için haberleşme protokolleri belirleyici bir rol üstleniyor. Japonya merkezli CLPA’nın en yeni teknolojisi CC-Link IE TSN, haberleşme yatırımı yapmak isteyen sanayicilere önemli avantajlar sağlıyor. CC-Link IE TSN teknolojisi, akıllı üretim çağında sanayicilere daha yüksek performans ve kalite ile daha düşük maliyet ve daha kolay bakım imkânı sunuyor.

Rekabetin giderek arttığı günümüzde kaynakların optimize edilerek verimli kullanılması ve seri üretimde kalitenin sürdürülebilir hale getirilmesi için makine haberleşmesi yatırımları hız kazanıyor. Verici ve alıcı arasındaki iletişimin hızlı ve güvenilir olması da ancak doğru teknolojik yaklaşımlarla mümkün hale geliyor. Üretimde dijitalleşmenin hızını artıran Zaman Duyarlı Ağ (TSN) teknolojisi üreticilere bir dizi avantaj sağlarken sistem, yüksek bant genişliğine sahip açık ağ teknolojisiyle birleştirildiğinde daha da kapsamlı bir çözüm sunuyor. Böylece işletmeler, modern Sanayi 4.0 uygulamalarının üreteceği büyük hacimli verileri işleyebiliyor ve bunun sonucunda ise ağ güvenirliği, üretkenlik ve kalite güvence stratejilerini bir sonraki aşamaya taşıyabiliyor. Sanayi 4.0 sürecinde robotlar dâhil üretim hattındaki tüm makine ve sistemlerin birbiriyle çok hızlı bir şekilde haberleşmesinin önemine dikkat çeken CLPA Türkiye Müdürü Tolga Bizel, CC-Link IE TSN’nin üretimde öne çıkan özelliklerine değindi.

Haberleşme ile Üretkenlik Artıkça Verimlilik de Seviye Atlıyor

Makinelerin birbiriyle iletişim kurabildiği akıllı fabrikalarda, iletişim verilerinin güvenilir bir şekilde yönetilmesinin verimlilik açısından kritik olduğuna dikkat çeken Tolga Bizel; “Dijital fabrikalarda pek çok veri, çok sayıda cihaz tarafından gerçek zamanlı oluşturularak süreçlerin şeffaf bir şekilde görüntülenmesini sağlamak üzere paylaşılıyor. Bu sayede üretim için devreye giren kaynaklar hem en doğru şekilde kullanılıyor hem de hata riski en aza indirilerek seri üretimde devamlılık sağlanıyor ve kalite standart hale getiriliyor. Bu sürecin başarısında ise bant genişliği büyük önem taşıyor. CLPA’nın en yeni teknolojisi olarak bu noktada devreye giren CC-Link IE TSN, Zaman Duyarlı Ağ (TSN-Time Sensitive Network) teknolojisinden yararlanan dünyanın ilk endüstriyel açık ağı olarak öne çıkıyor.  Gigabit hızında Ethernet bant genişliği ve Zaman Duyarlı Ağ Haberleşmesi (TSN) teknolojisini ilk kez bir arada kullanan CC-Link IE TSN, gelecekteki pazar taleplerini karşılamak için geliştirildi. Saniyede 100 megabit ile haberleşebilen endüstriyel haberleşme sistemlerinden 10 kata kadar daha hızlı olan bu yeni nesil teknoloji sayesinde Sanayi 4.0’ın gereklerini yerine getirmek kolaylaşıyor. Veri alışverişi hızlı ve güvenli bir şekilde sağladığından doğru stratejik hamleler yapılabiliyor ve üretkenlik seviyesi artıyor. Bu sayede sanayicilerin rekabet gücü de yükseliyor” dedi. 

Dijital İkiz ile Minimum Hata Riski, Maksimum Kalite 

CC-Link IE TSN’nin en önemli özelliklerinden biri olan Zaman Duyarlı Ağ teknolojisinin doğru zamanda doğru hamleleri yapabilmek için çok önemli olduğunu söyleyen Tolga Bizel; “Bu teknoloji, küresel pazarlarda rekabet edebilmek için fabrikaların hızla değişen ve kişiselleşen ihtiyaçları en hızlı ve verimli şekilde karşılayabilecek üretim bantlarını kurma noktasında çok kritik. Çünkü Zaman Duyarlı Ağ (TSN) teknolojisi işletmelerin süreçlerinin iyileştirilmesine ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunuyor. Üretim noktalarındaki portreyi en ince ayrıntısına kadar çizerek bir yol haritası oluşturmayı kolaylaştırıyor. Üretimde doğru hamleleri yapabilmekse kalitenin her zaman her yerde aynı kalmasına katkı sağlıyor. Üstelik farklı teknolojilerle birlikte kullanıldığında fiziksel ve sanal makinelerin performansına ilişkin yüksek kalitede gerçek bilgilerin aktarılması için verimli ve güvenilir bir ağ görevi görüyor. Böylece son derece doğru ve duyarlı bir gerçek zamanlı dijital ikiz oluşturma imkânı tanıyor. Dijital ikiz sayesinde hatalar minimize edilirken kalite seri üretimden yalın üretime kadar her alanda standart hale geliyor” diyerek sözlerini tamamladı.

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.

Close Popup