Kimyasal Geri Dönüşüme Işık Tutan Rapor Yayınlandı

Applied Market Information (AMI), küresel Kimyasal Geri Dönüşüm Endüstrisi hakkındaki ikinci raporunu yayınladı. Söz konusu raporda, 181 kimyasal geri dönüşüm iştirakinin ve bunların 449 tesisinin kapsamlı bir küresel analizini ilgililere sunuyor.

Raporda bahsi geçen konular arasında, kimyasal geri dönüşüm işletmelerinin 2030’a kadar mevcut ve planlanan kapasiteleri, kullanılan teknolojileri, geri dönüşüm sonrası plastik türleri, hammadde kaynakları ve satın alma modelleri ve kimyasal geri dönüşüm sürecinin çıktıları bulunuyor.

Endüstriler için kilit öneme sahip kimyasal geri dönüşüm teknolojileri ve kavramları, kimyasal geri dönüşümün mekanik geri dönüşüm ve hammadde tedariki ile potansiyel rekabetinin temel sorunlarının tartışılmasıyla birlikte açıklandığı rapor, atık yönetimi, toplama ve ayırmadaki bölgesel farklılıklara bakış ile endüstrinin 10 küresel bölgede gelişme potansiyeline ışık tutuyor.

Rapor, kullanım sonrası plastikleri yakıta dönüştüren tesisler hariç, 2022’de 1,2 milyon tona yakın küresel bir kimyasal geri dönüşüm girdisi kapasitesine erişileceği tahminlerini de içeriyor. Avrupa şu anda kimyasal geri dönüşümdeki teknolojik gelişmelerin ön saflarında yer almakla birlikte önümüzdeki yıllarda Kuzey Amerika’daki gelişmelerin daha hızlı yol kat edileceğini vurguluyor.