Yeşil Enerjiyi Benimseyen Akfen Holding’den Doğaya 5,5 Milyon Ton Katkı

Ülkenin en iyi doğal kaynaklarına sahip bölgelerinde çeşitlendirilmiş modern enerji santralleri kuran Akfen Yenilenebilir Enerji, Türkiye’nin karbon salımının azaltılmasına 5,5 milyon tona yakın katkı sağladı.

Akfen Yenilenebilir Enerji’nin sağladığı bu katkı, 5,5 milyon ağacın ömrü boyunca sağladığı temiz havaya eşdeğer olarak kabul ediliyor. Şirket, santrallerinde epeyce tanınan VCS (Verified Carbon Standard), Gold Standard ve Global Carbon Council (GCC) karbon sertifikasyon alma süreçlerine devam ediyor. Aynı zamanda karbon kredisi satışına da devam ediyor.

2009 yılında ilk HES tesisini devreye alarak elektrik üretimine başlayan Akfen Yenilenebilir Enerji, 2011’den bu yana gerçekleştirdiği karbon emisyon denkleştirme miktarı 609 bin 980 tona ulaştı.

Konuyla alakalı açıklamada bulunan Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdür Vekili Mustafa Kemal Güngör, “Toplam kurulu gücümüzün yüzde 33’ü su, yüzde 50’si rüzgâr ve yüzde 17’si güneşten enerji üretimi yapıyor. Buradan baktığımızda Türkiye’nin en dengeli yatırım portföylerinden birine sahibiz. Bu bizi mevsimsel değişikliklere karşı önemli ölçüde güçlü kılarken, Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyelini en iyi kullanan şirketlerden biri haline getiriyor.” şeklinde ifade etti.