Yapay Zeka Çağında Temel Gelir Gerekli Mi?

Yapay zekanın liderlerinden biri olarak bilinen bilgisayar bilimcisi Geoffrey Hinton, yapay zekanın iş dünyasında yaratacağı farklılıklara mercek tutarak, eşitsizliklerle başa çıkmak için evrensel temel gelirin gerekliliğini savundu. BBC’ye verdiği demeçte, “Yapay zekanın çok sayıda sıradan işi almasından çok endişeliyim,” diyen Prof. Hinton, her vatandaşa sabit miktarda nakit veren bir sosyal yardım reformunun önemine vurgu yaptı.

Evrensel temel gelir, devletin tüm bireylere gelir durumlarına bakılmaksızın belirli bir maaş ödemesini ifade ediyor. Hinton’a göre, bu uygulama, yapay zekanın iş gücünde yaratacağı dönüşümleri dengelemek için kritik bir adım olabilir.

Kaan Gülten: Evrensel Temel Gelir Ekonomik Riskler Barındırıyor

Hinton’ın önerisine dair farklı düşünen yapay zeka stratejisti Kaan Gülten endişelerini dile getirdi. Gülten, “Evrensel temel gelir, ülkeleri şirketlere karşı diz çöktürme stratejisidir,” diyerek bu yaklaşımın ekonomik risklerini vurguladı. Emekliliğin erken yaşlarda olmasının ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri göz önüne alındığında, yapay zekanın yol açacağı işsizlikle başa çıkmanın zorluklarına dikkat çekti.

Gülten, işsizliğin artmasıyla vergi gelirlerinin düşeceğini ve bu durumun evrensel temel gelirin uygulanabilirliğini zorlaştıracağını belirtti. “Bu verginin yapay zeka şirketlerinden çok yüksek oranlarda alınması durumunda evrensel temel gelir uygulanabilir bir yöntemken, vergi yükünün devlette olması durumunda artan işsizlik sonrası evrensel temel gelir uygulanabilir olmaktan çıkıyor,” sözlerini kullanan Gülten, yapay zeka şirketlerinin ekonomiler üzerinde büyük bir yaptırım gücüne sahip olabileceğini ifade etti.

Gülten ayrıca, yapay zeka teknolojilerinin enerji, sürdürülebilirlik ve gelişmeye katkı gibi alanlarda büyük bir yatırım kabiliyeti oluşturabileceğini ifade etti. “Ekonomilerini ayakta tutmak için yapay zeka şirketlerine karşı tavize açık ülkeleri ekonomik olarak büyük riskler bekliyor,” diyen Gülten, yapay zekanın insansız bir dijital kapitalizm sonrası gücü ile ülkeler üzerindeki yaptırım gücünün artacağına dikkat çekti. Bu bağlamda, evrensel temel gelirin ekonomik sürdürülebilirliği ve yapay zekanın toplumlar üzerindeki etkileri uzun vadede dikkatle değerlendirilmesi gereken konular arasında yer alıyor.

author avatar
İpek Dogan