Vodafone Yeşil Dijital Dönüşümü Savunuyor

Vodafone, Türkiye’nin yeşil ve dijital dönüşümünü inceleyen “Vodafone Yeşil Dijital Dönüşüm Politika Raporu’nu” paylaştı.

Raporda, Türkiye’nin yeşil dijital dönüşüm yolculuğunda attığı ve atması gereken adımların üstünde durulurken gelecekteki politika geliştirme süreçleri için de bir rehber oluşturulması amaçlanıyor.

Türkiye’nin sürdürülebilir geleceğine ışık tutması hedeflenen raporda, yeşil dijital dönüşümün etkileri, dünya ve Türkiye’deki uygulamalar, yeşil dijital dönüşümü destekleyen dijital ürünler ve kamu politikalarına yönelik öneriler ele alınıyor. Ayrıca rapora göre, yeşil dijital dönüşümü destekleyen dijital enerji çözümlerinin kullanılmasıyla tüm Türkiye’de 21 milyar lirayı aşkın elektrik tasarrufu ve karbon salımında 3 milyon tondan fazla azalma sağlanabilecek. Öteki yandan, dijital tarım ürünlerinin kullanılmasıyla ülke ham yurtiçi hasılası 36 milyar lira fazla artırılabilecek.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, Vodafone olarak, bir yandan Türkiye’nin dijitalleşmesi için çalışırken, diğer taraftan da dijitalleşmenin sürdürülebilirlik üzerindeki etkilerini inceleyen, kamu politikası için önemli veriler sağlayan analizlerin üretilmesine liderlik ettiklerini belirtti.

Türkiye, hem yeşil hem de dijital dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması gerektiğini ifade eden Süel, “Dijital teknolojilerin sunduğu verimlilik, şeffaflık ve yenilikçi çözümler, karbon ayak izini azaltarak yeşil dönüşümü hızlandırmada ve Türkiye’nin küresel rekabet gücünü korumasında kritik önem taşıyor.” dedi.

Süel, Türkiye’nin dijital teknolojilere yönelik altyapı yatırımı, teşvik ve destek politikalarını artırması gerektiğini aktararak, “Bu politikalar, özellikle yenilikçi dijital çözümlerin geliştirilmesi ve uygulanması, dijital altyapının güçlendirilmesi ve dijital yeteneklerin geliştirilmesi gibi alanlara odaklanmalı. Türkiye’nin yeşil dijital dönüşüm süreçini başarıyla yürütebilmesi için gerekli politika ve stratejilerin oluşturulması, ulusal ve küresel düzeyde sürdürülebilir gelecek için kritik öneme sahip.” değerlendirmesinde bulundu.

Süel, Vodafone Business olarak sundukları dijital çözümlerin yanında, yeşil dönüşümde sağladıkları olumlu etkiler ve rekabet avantajları sayesinde, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında çok önemli katkılar sağladıklarını aktararak : “Red Enerji ürünümüzle aylık yüzde 30’a kadar enerji tasarruf imkanı sunarak elektrik tüketim maliyetlerini ve karbon ayak izini düşürürken, bir diğer ürünümüz olan Akıllı Fabrika ile makine verimliliğinde yüzde 45’e varan artışlar elde edebiliyoruz. Dijital Tarım çözümümüz sayesinde üretimde kullanılan enerji ve suda yüzde 40’a, ilaç ve gübrede ise yüzde 30’a varan tasarruf sağlayabiliyor, kaynak verimliliğine ciddi anlamda katkı sunuyoruz.” sözlerini kullandı.

Araç Takip Sistemi çözümleriyle filo optimizasyonu ile rölanti sürelerini kısaltarak yüzde 15’e varan yakıt tasarrufunun söz konusu olabildiğini belirten Kestioğlu,“Türkiye’nin rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirebilmek için yeşil dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırması gerekiyor. Bu süreçte Vodafone Business olarak biz de işletmelerin, özellikle KOBİ’lerimizin, yeşil dijital dönüşüm süreçlerinde onların en güvenilir iş ortağı olmaya devam ederken şirketlerimizin yeşil dijital dönüşümlerini hızlı ve güvenilir şekilde sağlayabilmelerini mümkün kılacağız.” ifadelerini kullandı.

author avatar
İpek Dogan