İstanbul Sanayi Odası’ndan Enerji Masası

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Enerji Masası projesini başlatarak üye şirketlerine enerji tedarikleri ve güneş enerjisi yatırımları konusunda destek sağlıyor.

İSO Enerji Masası, işletmelerin sürdürülebilir üretim yapmalarına ve öngörülebilir maliyetlerle çalışmalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Bu sayede yıl boyu öngörülebilir enerji maliyetleriyle çalışmanın avantajlarından yararlanabilecekler. Ayrıca yenilenebilir enerjiden elektrik üretmek isteyen sanayicilerin yatırım planlarına da ışık tutuyor.

Enerji Masası, işletmelerin enerji tedariği yanı sıra elektriğini yenilenebilir enerjiden karşılamak isteyen sanayicilerin arazi ve çatı güneş enerji santrallerine yönelik yatırımları konusunda da danışmanlık hizmeti sağlıyor. Bu sayede işletmeler, sürdürülebilir üretim yaparak öngörülebilir maliyetlerle çalışmanın avantajlarını elde edebiliyorlar.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Enerji Masası ile ilgili daha fazla bilgi edinmek veya başvuru yapmak için tıklayabilirsiniz.

Enerji Masası, enerji piyasasındaki gelişmeleri takip ediyor

İSO Enerji Masası, “Elektrik ve Doğalgaz İstatistikleri” raporlarıyla Türkiye’deki enerji sektörü hakkında bilgi paylaşacak.

Mart 2023‘e ilişkin yayımlanan son istatistiklere göre, toplam kurulu güç bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 4,4 artarak 104,35 GW‘a ulaştı. Mart ayında ise kapasite kullanım oranı yüzde 51,4 olarak gerçekleşti.

Son verilere göre elektrik tüketimi yıllık bazda yüzde 7,2 oranında azaldı. Ancak Şubat 2023 ile karşılaştırıldığında yüzde 7,8 oranında bir artış kaydedildi. Mart ayı boyunca, elektrik üretiminde kömür ve linyit santrallerinin payı 1,9 puan azalırken, doğalgaz santrallerinin payı 8,5 puan düştü. Aynı dönemde, hidroelektrik santrallerinin payı 10,5 puan arttı, rüzgâr santrallerinin payı 0,1 puan azaldı ve güneş santrallerinin payı da 0,2 puan azaldı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, elektrik üretiminde kömür, linyit ve doğalgazın payı yüzde 55,8 olurken; biyokütle, fueloil, atıkısı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payı yüzde 44,2 seviyesine yükseldi. Hidroelektrik santrallerinin üretiminin toplam üretimdeki payı yüzde 20,5‘e yükselirken, doğalgaz santrallerinin üretiminin toplam üretimdeki payı yüzde 19,4‘e gerilediği gözlendi.