Great Place To Work 2024 Raporunu Açıkladı

İş yeri kültürü ve çalışan deneyimi konusunda evrensel bir otorite olarak görülen Great Place To Work, Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2024 Araştırması Analiz Raporunu yayımlandı.

Çeşitli sektörlerden 160 binden fazla çalışanın iş yerleri içerisindeki deneyimlerine ışık tutan Trust Index anketine verdiği cevaplara göre oluşturulan rapor, iş dünyasında insan odaklı bir yönetim anlayışına sahip olmanın önemini bir kez daha ortaya koyarken, şirketlere gelecek stratejilerini oluşturmaları için önemli ipuçları sunuyor.

Great Place To Work Türkiye tarafından yayınlanan Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2024 Araştırması Analiz Raporuna göre, insan odaklı bakış açısı 2024’te Türkiye’deki organizasyonlar için en önemli öncelik haline geldi. Rapor, lojistik, ilaç, teknoloji, finans, perakende ve üretim gibi pek çok farklı sektörden 600’den fazla şirkette 160.000’den fazla çalışanın geri bildirimlerini analiz ediyor ve işverenlerin çalışan esenliği, motivasyonu, bağlılığı ve iş-yaşam dengesi gibi öne çıkan alanlarda kritik bilgiler sunuyor.

ODTÜ Ortaklığıyla Hazırlandı

Great Place To Work, bu yılki Türkiye’nin En İyi İşverenleri Araştırması analizinde Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden biri olan ODTÜ’den akademisyenler ile çalıştı.

En iyi işverenler listesindeki organizasyonlar ile standart – çalışan deneyimine sahip organizasyonların karşılaştırmalı analizleri bulunan raporda makine öğrenmesi algoritmalarından da faydalanıldı. Bu inovatif yaklaşım ile daha derin analizler ve güvenilirliği yüksek sonuçlar elde edildi.

Çalışan Esenliği, Önem Sırasında Zirveye Çıktı

Raporda, stres yönetimi ve yenilikçi yaklaşıma önem veren şirketlerdeki çalışanların, daha yüksek motivasyon ve bağlılık oranına sahip olduğu görülüyor. Çalışanların zihinsel ve duygusal refahını desteklemenin, eğitim ve etkinliklerle gelişim fırsatları sunmanın, yeni fikirlere açık bir ortam yaratmanın önemini vurgulayan rapor, bu konuların çalışanların organizasyonlarını çalışmak için kaliteli bir iş yeri olarak değerlendirirken, yüksek maaş oranlarına göre iş yeri tercih edildiğinin de önüne geçtiği ifade ediliyor.

Başarının Anahtarı: Çalışan Odaklı İş Yeri Kültürü

Raporun dikkat çeken başka bir tarafıysa küçük ölçekli şirketlerin çalışan deneyimi anketinde büyük ölçekli şirketlere göre önemli ölçüde daha iyi performans göstermiş olması. Bu durum, çalışan odaklı iş yeri kültürüne sahip organizasyonların zor zamanlarda bile nasıl rekabet avantajı sağlayabileceğini de ortaya koyuyor.

Kuşaklar arası denge için: Kapsayıcılık

Günümüzde, X ve Y kuşağından sonra Z kuşağının da iş dünyasına girişiyle, kuşaklar arası dengeyi sağlamak da şirketler için önemli bir gündem maddesi oldu. Rapor, z kuşağının işveren seçiminde maaştan daha fazlasını aradığı ve sağlıklı bir iş-yaşam dengesine, kapsayıcı bir kültüre ve şirketin sosyal sorumluk uygulamaları gibi toplumsal refahı önemseyen yaklaşımlarına – önem verdiğini ortaya koyuyor. Farklı öncelikleri olan farklı kuşaklar arası denge kurmak ise ancak kapsayıcı politikalarla mümkün.

Yöneticilerin Rolü Kritik

Stres gibi faktörlerin öne çıktığı dönemlerde, çalışanların motivasyonunun ve bağlılığının korumasında yöneticiler önemli bir role sahip. Rapor, etkili liderlerin, açık iletişim kurarak, çalışanlara destek sağlayarak ve zor zamanlarda bile şirkete olan güveni sağlayarak zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olabildiğini belirtiyor.

Rapor için Great Place To Work CEO’su Eyüp Toprak : “Global çapta 170’ten fazla ülkede 20 binin üzerinde organizasyonun nabzını tutan bir kurum olarak şunu söyleyebilirim: güvene dayalı iş yeri deneyiminin aşamayacağı kriz yok! Bu yılki Türkiye araştırmamız da bunu bir kez daha teyit ediyor. İnovatif yaklaşımlarla, etkin liderlik uygulamalarıyla, açık iletişimle ve çalışan refahını destekleyen programlarıyla çalışanları için güvene dayalı iş yeri deneyimi oluşturabilen organizasyonlar, bu yıl ülkece yaşadığımız ekonomik çalkantıları ve stres ortamını daha etkin şekilde yönetebildiler. Anahtar nokta daima insanı merkeze alarak tüm çalışma ve politikaları yeniden bu yaklaşıma göre düzenlemek.. Bu yüzden, ‘geleceğin iş dünyasında insanın yükselişi’ diyoruz ve yine bu yüzden, Great Place To Work olarak organizasyonlara insan odaklı bir kültür oluşturmaları için global uzmanlığımız ile destek olacak bir altyapı sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.