Endüstriyel Üreticilerden Gaz Arıtma Sistemi

Endüstriyel sanayi üretimleri sırasında salınan kirli gazların hava kirliliğine ve insan sağlığına etkisi oldukça büyük. Bu etkiyi azaltmak için harekete geçen sanayiciler, üretim aşamasında salınan zararlı gazların önüne geçmek için sürdürülebilir sanayi üretimi dönemine yeşil ışık yakıyor.

Sanayileşmenin olumsuz etkilerinden biri olarak sayılan kirli gazlar, her geçen gün iklime olan etkisini büyütüyor. Bu zararlı gazların önüne geçilmezse hem insan sağlığı hem de doğa daha fazla zarar görecek. Fabrikaların üretim süreçlerinde zararlı gaz salımının önüne geçmek için geliştiren gaz arıtma sistemi, bu etkiyi azaltabilecek güce sahip. Yerli üretici Teknik Plastik, gaz arıtıcı sistemleri başta olmak üzere endüstriyel ürünleriyle üretimlerin sürdürülebilirlik odağında dönüşümüne destek oluyor.

Teknik Plastik Kurucusu Tekin Uygur, konuyla alakalı “Günümüzde birçok sektörden üretici, atmosferdeki ısının hapsedilmesiyle birlikte küresel ısınmaya yol açan zararlı gazların havaya salınmasında aktif bir rol oynuyor. Sanayi tesislerinin sürekli faaliyetleri sonucu ortaya çıkan gazlar, kesintisiz şekilde havaya karışıyor ve dünyada telafi edilmesi zor hasarlar bırakıyor. Çünkü işletmelerin yaydığı amonyak gibi bazı kirleticiler tek başına zararlı bir madde gibi görünmese de atmosfere yayıldığı anda reaksiyonlarla zararlı maddelere dönüşebiliyor. Bu da gezegenimiz için büyük bir tehdit oluşturuyor. Şirketlerin bu aşamada yapması gerekenlerin başında, zararlı maddeleri çıkış noktasında absorbe ederek atmosfere yayılmasını önlemek bulunurken, biz de geliştirdiğimiz Sağlık Bakanlığı PE Plaka Uygunluk Raporu’na sahip, yönergelere uygun ölçümler kullanarak ürettiğimiz gaz arıtma sistemleriyle bu sorunu ortadan kaldırıyoruz. Birden çok gaz bileşiğini gidererek temizlenen gazın havaya salınmasını sağlıyoruz.” açıklamalarında bulundu.

Gaz arıtma sistemi hakkında bilgi veren Uygur, “Gaz arıtma sistemleri farklı kimyasal reaksiyonları aynı anda gerçekleştiriyor. Havadaki zararlı ve kimyasal kokulu gazları, tekrar sirküle edilen gaz yıkama solüsyonları ile ayrı hazneleri olan tek bir gaz arıtma ünitesinde, tek veya çoklu kademede gideriyor. Çok kademeli veya dikey/yatay şekilde kurulabilen gaz sistemleri bu sayede tüm kimyasal kirleticilerin azaltılmasına kapı aralıyor ve havayı nemlendiriyor. Koku ve asit buharını gideriyor. Böylece havaya temiz gaz salınırken, duman oranı da düşüyor. Sanayide üretim kaynaklı açığa çıkan asidik ve alkali gazların arıtılmasıyla birlikte enerji tüketimi de azaltılarak verimlilik elde edilirken, daha yaşanabilir bir dünyanın inşa edilmesine de katkıda bulunuluyor.” sözleriyle bilgilerini aktardı.

Gaz arıtma sistemlerinin sanayiciler için çok önemli olduğu vurgusunu yapan Tekin Uygur, “Bu tür, daha çok suda çözünemeyen organik gazların giderimi için uygundur. Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ne göre tasarladığımız bu sistemde aktif karbon kullanılan sistemler tercih ediliyor. Kuru gaz arıtma sisteminde birçok farklı gaz aynı kulede tutulabiliyor. Havadaki zararlı ve kimyasal kokulu gazlar, kuru arıtma ünitesinden içeri giriyor ve aktif karbonun tutuculuk özelliği sayesinde kokusuz, arıtılmış gaz, baca çıkışından atmosfere salınıyor.” dedi.