Yeni Jeotermal Enerji Santralleri Kuruluyor

Enerji şirketi Exergy International, HEZ Enerji ile yaptığı anlaşma sonucunda 24 MWe kapasiteli bir jeotermal enerji santrali inşa etmeye hazırlanıyor.

Exergy International, HEZ Enerji ile yaptığı anlaşma çerçevesinde Aydın‘da 24 MWe gücünde bir jeotermal enerji santrali kuracak. Santral, HEZ Moralı JES-1 olarak adlandırılacak.

Exergy, Aydın’da inşa edilecek 24 MWe gücündeki HEZ Moralı JES-1 santrali için HEZ Enerji ile anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında ORC santralinin 2024‘ün ikinci çeyreğine kadar teslim edilmesi ve 2024’ün sonundan önce devreye alınması hedefleniyor.

HEZ Enerji, 9 jeotermal lisans alanına sahip bir enerji şirketi olarak toplamda 42.434 hektarlık bir alanda faaliyet gösteriyor. Exergy ise kurulacak olan jeotermal enerji santralinin tasarımı, mühendisliği ve tedarikinden sorumlu olacak.

Hava soğutmalı iki ROT’a sahip ORC santrali, toplam 12 MWe kapasiteye sahip. Türkiye, dünyanın ilk 10 jeotermal elektrik üreticisi ülkesinden biri ve son yıllarda hızlı bir şekilde yenilenebilir enerji üretiminde büyümeye devam ediyor. Bu proje, Türkiye’nin yenilenebilir enerji üretimindeki payını artırmaya yardımcı olacak.

Exergy ve HEZ Enerji tarafından kurulacak olan HEZ Moralı JES-1 santrali, senelik 70.000 ton fosil yakıt tüketilerek üretilen elektriğin neden olduğu CO2 emisyonunu sıfırlayarak Türkiye’nin karbonsuzlaştırma hedefine katkı sağlayacak. Santralin faaliyete geçmesiyle birlikte, Türkiye’nin yenilenebilir enerji üretimindeki payı artacak ve çevre dostu enerji kaynaklarına olan talep artacak.