Üretim İçin Takım Tezgahları Yatırımları Büyümeye Devam Ediyor

2021 yılında Türkiye’nin takım tezgahları yatırımı yüzde 35,9 büyüyerek 1,69 milyar dolara yükselmişti. Bu yükseliş 2022’nin ilk yarısında da devam ediyor. TİAD Genel Sekreter Yardımcısı Samet Burçin Aydoğmuş, 2022 yılının ilk yarısı ile ilgili takım tezgahları dış ticaret değerlendirmesini kaleme aldı.

Takım Tezgahları; otomotiv, savunma, havacılık, medikal, makine, kalıpçılık ve beyaz eşya gibi kritik sektörler başta olmak üzere sanayi ürünleri ve imalat sanayinin tüm sektörlerinde katma değeri yüksek teknolojiler üretmek için kullanılan “Stratejik Yatırım ve Üretim” makineleridir. Takım Tezgahları sektörü, ülkelerin gelişme sürecinde stratejik öneme sahip olan ve temel üretim makinesi olması ile girdi sağladığı sektörlerin üretim becerilerini belirleyerek ekonomik gelişmede çarpan etkisi yaratan bir sektör niteliğindedir.

Dünya genelinde sektörün yapısı ve sektörde yaşanan gelişmeler, ülke ekonomisi açısından önemli bir göstergedir. Türkiye’nin sanayi üretimindeki büyüme tezgahlarına yapılan yatırımlarda net bir şekilde hissedilmeye devam ediyor. Bu kapsamda, sektörün 2022 yılının ilk yarısındaki genel durumunu ortaya koymak için hem takım tezgahları hem de takım tezgahlarının ayrılmaz bir parçası olan tamamlayıcı ekipmanlarının sayısal performansını sizler için derledik. Veri kaynağı olarak TÜİK’in sanayi ve dış ticaret verileri kullanılmıştır.

Takım Tezgahları

Takım tezgahları sektörü, 2021 yılında olduğu gibi 2022 yılının ilk yarısında da tüm zorlayıcı koşullara rağmen büyümeye ve imalat sanayinin itici gücü olmaya devam etti. Takım tezgahlarının yurt içi satışında (kullanım) 2021 yılında yüzde 35,9’luk ciddi bir artış gerçekleşmişti. Bu artış ivmesini kaybetmiş olsa da 2022’nin ilk yarısında da devam etti. Yılın ilk yarısında tezgahlarının yurt içi satışında (kullanım) 2021’in aynı dönemine göre yüzde 8,4 büyüdü ve 885 Milyon USD’lik pazar hacmi oluştu. 2022’nin ilk yarısında üretim değer bazında, önceki yıla göre yüzde 19,8’lik büyümeyle 522 Milyon USD, ihracat yüzde 19,5’lik büyüme ile 347 Milyon USD ve ithalat yüzde 5,8’lik büyüme ile 710 Milyon USD oldu