Türkiye’nin 2022 Karnesi

Türkiye sanayisi geride bırakacağımız 2022 yılını zirvede bırakıyor. Yıl içerisinde birçok OSB, TGB ve fabrika kurulurken ülke ekonomisine yüksek katma değer sağladı.

2022 yılı itibariyle büyük bir atılımla gerçekleştirilen ve ülke ekonomisinin bel kemiğini oluşturan OSB, savunma sanayisi ve AR-GE alanında yapılan çalışmalar hızla büyüyor. Dünyanın önde gelen teknoloji merkezleriyle rekabet edebildiğimiz TGB sayısında da ciddi bir büyüme görülüyor. Açıklanan verilere bakıldığında ilk sıralarda yer alan savunma ve havacılık sanayi, makine, otomotiv ve yazılım sektörleri alanına yapılan 2022 AR-GE, inovasyon ve kalkınma yatırımları ise Türkiye sanayisinin büyümesine önemli katkı sağladı.

Organize sanayilerin kurulmasıyla bölgeye artan ilgi sonucunda yatırımcılar tarafından dikkate alınmaktadır. Bölgede fabrikaların kurulması ekonominin canlanmasına yardımcı olurken ülkenin önemli sorunları arasında yer alan işsizliğe de çözüm üretmektedir. Geçtiğimiz senede OSB’lerin sayısı 363 iken 2022’de yapılan yatırım ve devlet teşvikleri sayesinde 379’a ulaştı. Türkiye genelindeki 2 milyon 770 bin kişinin istihdam edildiği OSB’lerdeki fabrikaların sayısı 74 bin 200’e yükseldi. OSBÜK verilerine göre inşası süren fabrikaların sayısı ise 5 binin üzerinde olarak verildi. OSB’lerin toplam parsel sayısı 54 binden fazlayken büyüklüğü ise 100 bin hektara ulaştı. Üretime açılan ve inşaatta olan parsellerin sayısı ise üretimin ve dolayısıyla ihracatında artacağının sinyallerini veriyor.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) 2001 yılında kabul edilen 469 sayılı kanun ile yasal olarak oluşturuldu. Bu bölgeler ile sanayinin rekabet gücünün artırılmasının amaçlanmasının yanı sıra teknolojik bilginin üretilmesi, ticarileştirilmesi, verimlik ve üretim maliyetlerini düşürmekte yer alıyor. KOBİ’lerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunun sağlayarak yabancı sermayenin ülkeye girişinin hızlandırılması da belirlenen hedefler arasındadır. Geçtiğimiz 2021 yılında TGB sayısının 87 olduğu kaydedilirken Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2022 yılının Kasım ayı itibariyle bu sayının 96’ya ulaştığını açıkladı. Toplamda 8 bin 500’den fazla firmanın faaliyet gösterdiği TGB’lerde istihdam edilen kişilerin sayısı 88 bini aşarken bölgelerde tamamlanan proje sayısının 48 bin 617 olduğu da bakanlık verileri arasında verildi. Yapılan tüm çalışmalar sonucunda ihracat 7,8 milyar dolar değerine ulaştı.

Dünya genelinde gerçekleştirilen teknolojilerin Türkiye’ye uyumlu hale getirilmesi ve yabancı sermayeli şirketlerin AR-GE birimlerini yapılandırarak ülkede içindeki yeni teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla AR-GE Merkezleri kuruldu. Yenilikçi, nitelikli insan kaynağı ve katma değeri yüksek ürünlerin üretildiği merkezlerin sayısı bu yıl 1248’e ulaştı. Bu merkezlerde 14 bin AR-GE projesi devam ederken 52 bin 176 tane proje tamamlandı. 193 tane yabancı sermayeli firmanın faaliyette olduğu merkezlerde toplam 74 bin 411 kişinin istihdamıyla rekabet gücü yüksek ekonominin oluşmasına destek sağlanıyor. AR-GE çalışmalarının en yoğun şekilde yapıldığı sektörlerin sıralamasında ilk beş şu şekilde açıklandı; makine ve teçhizat imalatı, otomotiv yan sanayi, yazılım, bilgisayar ve iletişim teknolojileri ve tekstil. TÜİK verilerine göre 2021 yılında AR-GE çalışmaları için ayrılan ödenek ve harcamalar 20 milyar 249 milyon TL olarak kaydedildi.

KAYNAK:

1.https://sanayigazetesi.com.tr/turkiyenin-2022-karnesi/