Türkiye’de İz Bırakan Sosyal Girişimler

ÖNEMSİYORUZ

Dernek risk altındaki çocukların ve çevresindeki yetişkinlerin, her alanda gelişimini sağlama, psiko-sosyal iyi oluş hallerini destekleme, ihtiyaçlarını tespit etme ve bu ihtiyaçlara yönelik önleyici çalışmalar tasarlama, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenleme, bilimsel tabanlı ve destekli araştırma, geliştirme projeleri üretme, yerel, ulusal ve uluslararası iş birlikleri geliştirerek çalışmalar yürütme, çözüm geliştirme ve uygulama amacıyla kuruldu. Örneğin, “Tolkido ile Eğitime Destek Kampanyası” yürütüyor. Burada amaç otizmli çocukların öğrenme sürecini kolaylaştıran Tolkido ile ilgili eğitim vermek. “Bir Kucak Oyuncak” projesi ise Ceza İnfaz Kurumları’nın sınırlandırmaları göz önünde bulundurularak bir çocuğun erken çocukluk döneminde akranları ile eş gelişim göstermesi adına tasarlanmış bir ürün. Bir diğeri ise, Adalet Bakanlığı izniyle Gaziantep’te başlatılan Ceza İnfaz Kurumları’ndaki anneleri ile kalan 0-6 yaş çocuklara ve kadınlara yönelik geliştirilmiş bir program.

OTSİMO (Kurucusu Hasan Zafer Elcik)

Otsimo, özellikle okul öncesi dönemde, özel eğitim ihtiyacı olan çocuklara kolayca ulaşılabilir, ücretsiz ve oyunlaştırılmış eğitim içerikleri sunuyor. Böylece giderek pahalı ve elit bir hale gelen otizm eğitimini her bölgeye ulaştırıyor. Türkiye’de 375 bin otizmli çocuk bulunduğu tahmin ediliyor. Devlet okullarında verilen otizm eğitimi yetersiz, özel okullar ise çok pahalı. Bu yüzden Otsimo ekibi tasarladıkları aplikasyon sayesinde ebeveynlerin akıllı telefonlarının otizmli çocuklar için birer eğitim aracına dönüşmesini sağlıyor. Bu sayede çocukların sosyal becerilerini, kas gelişimlerini ve akademik temellerini güçlendiriyorlar.

ANADOLU MERALARI (Kurucusu Durukan Dudu)

Tarımsal üretimde uygulanagelen tekniklerin hemen hepsi her geçen yıl toprağın kalitesinin ve veriminin düşmesine ve besleyici olmayan besinlerin üretilmesine sebep oluyor. Türkiye’de her yıl büyük miktarda verimli toprak erozyonla yok oluyor, çölleşme hızla artarken, bu durum küçük çiftçiyi de zor durumda bırakıyor. Anadolu Meraları ekibi tüm dünyada etkisi kanıtlanmış onarıcı tarım tekniklerini yerel ihtiyaçlar dahilinde yeniden tasarlıyor. Uygulamalar sonucunda karbon yeniden toprakta bağlanıyor, toprağın verimi artarken küresel iklim değişikliği yavaşlatılıyor.

KÖY OKULLARI DEĞİŞİM AĞI-KODA (Kurucusu Mine Ekinci)

KODA ekibi, köylerde eğitimin kalitesini arttırmak için yenilikçi bir eğitim anlayışını hayata geçirmeye çalışıyor. Bunun için ekip, köy öğretmenlerinin ihtiyaçlarına yönelik öğretmen eğitimlerinin düzenlenmesi, yeni atanan öğretmenlere oryantasyon eğitimlerinin verilmesi, eğitim fakültelerindeki öğretmen adaylarının köy okullarında öğretmenlik için hazırlanması, birleştirilmiş sınıflı köy okulları için eğitim içeriklerinin hazırlanması ve yayınlanması, köy halkı, çocuklar, gönüllüler ve öğretmenlerin birbirlerini desteklemesine yönelik çalışmalar yürütüyor.

E-BURSUM (Kurucusu Mesut Keskin)

Türkiye’nin eski ve hantal burs sistemini modern, adil ve şeffaf bir eğitim finansmanı sistemine çevirmek için yola çıkan Mesut Keskin, ilk olarak E-bursum isimli dijital platformu kurdu ve bu sistemle 250 bin öğrenciye dağıtılan, 15 milyon TL bursun objektif kriterlerle dağıtılmasına aracılık etti. Türkiye’de eğitim gören 15 milyon lise ve üniversite öğrencisinin 1.5 milyonu her yıl aktif olarak eğitim finansmanı arayışına giriyor. Keskin’in gelecek planları arasında bireylerin öğrencilerin ulaşabileceği mikro kredi sistemi kurmak var.

TÜRKİYE ÇOCUKLARA YENİDEN ÖZGÜRLÜK VAKFI (Kurucusu Güney Haştemoğlu)

Vakıf risk altındaki çocuklar ve aileleriyle beraber güçlendirici çalışmalar yaparak suça itilmiş çocuk sayısını minimuma indirmeyi hedefliyor. Halen, Türkiye’nin hapishanelerinde 12- 17 yaş arası 2500’ten fazla çocuk bulunuyor. Bir başka çocuk grubunu da, annelerinin cezası nedeniyle, hapishanelerde yaşamak zorunda kalan çocuklar oluşturuyor. Vakıf, Türkiye’de ilk kez bu çocukları gündeme taşıdı, suça itilmiş çocuklara rehabilitasyon ve çeşitli eğitim imkanları ulaştırdı.

B-FIT (Kurucusu Bedriye Hülya)

Bedriye Hülya ve B-Fit, spora erişim ve girişimciliği araç olarak kullanarak kadınların güçlendirilmesini teşvik ediyor. B-Fit sadece kadınlara açık ve kadın dostu mekanlar yaratarak kadınlara spor yapma fırsatının yanında girişimcilik imkanı da yaratıyor. Kadınlar tarafından kurulup işletilen B-Fit merkezleri kadınların hem kendi işlerini kurmaları, hem de iş tecrübesi kazanmalarını sağlıyor. Bugün franchise modeliyle ülkede 200 farklı noktaya yayılan B-Fit, 400 bin kadına spor ve egzersiz yapma ve kendini geliştirme imkanları yarattı. Bedriye Hülya, 2017’de BizBizze platformunu da kurdu.

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI (TOG) (Kurucusu İbrahim Betil)

TOG, 2002’den bu yana gençleri güçlendirerek toplumsal barış, dayanışma ve değişimde aktif rol almalarına öncülük ediyor. Üniversitelilerin kulüp, topluluk veya grup olarak sürdürülebilir projelerini hayata geçirmelerine öncülük ediyor, gönüllülük, proje eğitimi, insan hakları gibi konularda eğitmen eğitimleri veriyor, gençlere burs ve rehberlik imkanı sağlıyor. TOG bünyesinde 80 ilde 9.164 projede toplamda 409.199 genç proje gönüllüsü aktif olarak yer alıyor.

KAYNAKÇA

1.PLASFED – 33. SAYI