Türkiye Plastik Enjeksiyon Makineleri Sektör Raporu

PLASTİK SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

  • Plastik, Türkiye’nin en genç ve en hızlı büyüyen sektörlerinden biridir.
  • 357’si yabancı sermayeli olmak üzere, 11.000 civarında firma ile plastik sektörü Türkiye ekonomisine aşağıdaki katkılarda bulunmaktadır ;
  • Yıllık 40 milyar dolarlık üretim değeri ( Toplam GSMH’nın %4’ü),
  • 350.000 kişilik istihdam,  14 milyar dolarlık katma değer,
  • İhracatçı sektörlere sağladığı mamul ve yarı mamullerle yaklaşık 12 milyar dolarlık dolaylı ve dolaysız ihracat,
  • Türkiye’de 10 büyük ihracatçı sektör içinde,
  • Toplam kimya sektörü ihracatı içinde % 35 payla ilk sırada.

Plastik sektörü 2017– 2021 yıllarını kapsayan son 5 yılda, yılda ortalama 915 milyon dolarlık
makina ve teçhizat yatırımı gerçekleştirmiş olup toplam yatırımın %39’unu presler ve diğer
makinalar %21’ini enjeksiyon, %17’sini ekstrüzyon, %5’ini termoform, %3’ünü şişirme ve
%15’ini de aksam ve parçalar oluşturmuştur.

KAYNAKÇA

1.PAGEV