Türk Makine Sektörünün Gelişimi ve Rekabet Gücüne Kavuşması

Ne Yapılmalı , Nasıl Yapılmalı ?

Bu çalışma, imalat sanayimizin kalbi olan Türk Makine Sektörünün gelişimi ve rakip ülkelere karşı rekabet gücü yakalayabilmesi için öncelikli tedbirlerin yer aldığı bir yol haritası niteliğindedir.

Tedbirler, kısa ve orta vadede uygulanması gereken ve sektörün yatırım, üretim, ihracat, istihdam, Ar-Ge, teşvik, pazarlama ve finans gibi temel sorun alanlarını kapsamaktadır. Önerilerin isabetli, somut, uygulanabilir ve çoklu etki yaklaşımı ile makine sektörü yanında diğer tüm imalat sanayi sektörlerine olumlu katkı sunma kabiliyetine özen gösterilmiştir.


Tedbirler;

  • İlk girdi, ara malı ve Ar-Ge de dâhil olmak üzere imalat sanayinde yerlilik, yenilik ve derinleşme,
  • Kamu ve özel sektör alımlarında yerlilik tercihi,
  • Yerli sanayinin korunması, dünya standartlarında ve kalitesinde üretim, Türk malı imajının korunması ve yükseltilmesi, ihracatın ve istihdamın artırılması, ithalatın ve cari açığın azaltılması ve nihayet en önemli sorunlarımızdan olan ölçek büyüklüğü sorunu için, etkin ve verimli bir “Piyasa Gözetim ve Denetim Sistemi”nin kurulması,
  • Yatırımcı dostu ve destekçisi bir mevzuat alt yapısı,
  • Yatırım ve Ar-ge desteklerinde, seçicilik ve odaklanma,
  • Özel sektörün daha fazla inisiyatif aldığı ve etkin olduğu platformların kurgulanması ve uygulamaya konulması gibi temel, uygulanabilir ve öncelikli sorun alanlarına dönük, kalıcı ve etkin çözüm önerileri içermektedir.

Raporu İncelemek İçin Alttaki Görsele Tıklayınız.

KAYNAKÇA

1.Makfed