Türk Makine Sektörüne Genel Bakış

Türk Makine Sektörü Son Yıllarda Türkiye Ekonomisinin ve İhracatının Yükselen Yıldızı Olmuştur!..

2015 yılında 144 milyar $ olarak gerçekleşen toplam Türkiye ihracatından Makine Sektörü % 9,2 pay almıştır.

Makine ve Aksamları, Türkiye’nin ihracatında Kara Taşıtları’ndan sonra 2. sıradaki sektördür.

Türk Makine Sektöründe 2001 yılında %27 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2015 yılında %51’e çıkmıştır.

Sektörün ihracatı 2015 yılında 2014 yılına kıyasla %9,3 azalarak 13,3 milyar $ olarak gerçekleşmiştir.

Türk Makine Sektörünün önde gelen ihraç pazarları; AB Ülkeleri ve ABD’dir.

Küresel ölçekte rekabetçi olan Türk Makineleri, 200 ülkede kullanılmaktadır.  

2014 yılı dünya Makine ticareti sıralamalarında ihracatta 26. sırada, ithalatta ise 22. sırada yer alan Türkiye, Avrupa’nın 6. büyük makine imalatçısıdır.

Son 5 yılda Türkiye ihracatında söz sahibi sektörler arasında en fazla artış makine sektöründe gerçekleşti. Makine ihracatı % 67 artış göstermiştir.

Türk Makine ihracatı, son 5 yılda  ortalama % 15 ihracat artışı ile ihracat artışı sıralamasında dünyada 3. sırada yer almıştır.

TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜNÜN HEDEFLERİ

Sektörün misyonu daha yüksek teknolojiye sahip bir makine sanayi yaratmaktır.

Yurtdışı pazarları ile bütünleşmek, edineceği partnerlerle işbirliği kurmaktır.

Hedef, 2023’te 500 milyar $ hedeflenen toplam ihracat içerisinde 100 milyar $ makine ihracatı gerçekleştirerek dünyada ilk 5 makine ihracatçısı ülke arasına girmektir.

Türkiye’nin toplam ihracatı içinde % 9 olan makine payını makine sektöründe söz sahibi olan ülkelerde olduğu gibi % 20’ye çıkarmaktır.

TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜNÜN AVANTAJLARI

  •   Gelişmişlik Mühendislik Becerileri ve Yeniliklere Çabuk Uyum Sağlama
  •   Kalite bilinci
  •   Uzmanlaşmış, Yüksek Vasıflı, Orta ve Üst Düzey Yöneticiler
  •   Genç işgücü
  •   Tesisleşme (OSB gibi)
  •   Gelişmiş yan sanayi
  •   Sektörün örgütlenme düzeyi yüksekliği

TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ İHRACATI (MILYAR $)

2005 yılında 5,2 milyar $ olan Türkiye’nin makine ihracatı, 2015 yılında 13,3 milyar $’a ulaşmıştır.

TÜRKİYE’NİN MAKİNE İHRACATINDA BAŞLICA ÜRÜN GRUPLARI (İLK 10) (%)

Türk Makine Sektörü Teknolojik Gelişimleri Yakından Takip Etmekte, Kaliteli Üretim Yapmakta ve Ar-Ge Çalışmalarına Önem Vermektedir!.. Türkiye’de Ar-Ge Harcamaları/GSMH oranı sürekli artmaktadır…

2003 yılında %0,48 olan bu oran, 2014 yılında iki kattan fazla  artarak %1,01 seviyesine çıkmıştır.

Makine üretimine ilişkin Ar-Ge harcamaları da yıllık bazda pozitif gelişme göstermektedir.  Ancak Makine üretiminde 2014 yılında gerçekleşen AR-GE harcamaları 2012 yılından sonra azalmaya başlamıştır. 2014 yılında sektörde yapılan AR-GE harcamalarında, 2013 yılına göre % 16,3 azalma görülmektedir.

BUNU BAŞARMAK İÇİN DE SEKTÖRDE GÜÇ BİRLİĞİ OLUŞTURMANIN ÖNEMİNİN FARKINDAYIZ!

Türk Makine İmalatı Sektörünün diğer yan sektörler ile beraber ilerlemesi,

Makine sanayi ile ilgili tüm sektörel politika ve uygulamaların oluşturulması,Sektörün yan sanayi ile birlikte gelişerek küresel rekabette güçlenmesi amacıyla

Sektörel kuruluşları geniş ve demokratik bir katılımla toplayarak MAKİNE SANAYİİ SEKTÖR PLATFORMU (MSSP) oluşturulmuştur.

2007 yılından beri makine sektörü mensubu 32 Dernek, Birlik, Oda ve OSB Birliğimiz öncülüğünde Platform çatısı altında birleşmiştir.

Makine imalat sektörü MSSP çatısı altındaki birlikteliğini 28 Kasım 2014 tarihinde Makina İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu’na (MAKFED) dönüştürmüştür.

KAYNAKÇA

  1. MAKFED