TPAO, Sahalarında Ürettiği Petrol ve Gazdan Elektrik Üretecek

Ana statüsünde değişiklik yapılan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), kendi sahalarından elde ettiği petrol ve doğalgazdan elektrik üretebilecek.

Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı sonrasında ürettiği petrol ve doğalgazdan elektrik üretecek.

Kararla “TPAO’nun amaç ve faaliyet konuları” başlıklı ana statüsünün ilgili maddesine, şu ibareler eklendi:

“Deniz alanlarında arama, üretim, taşıma ve depolama faaliyetlerinin gerektirdiği sismik, sondaj, kuyu tamamlama, workover ve diğer her türlü servis hizmeti faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak, gemi ve liman işletmeciliği yapmak veya yaptırmak, gemi ve liman işletmeciliğinin gerektirdiği her türlü tesisi ve müştemilatını inşa etmek/ettirmek, kurmak/kurdurmak ve işletmek/işlettirmek.”

Karar kapsamında TPAO, kendi sahalarında ürettiği petrol ve doğalgazdan elektrik üretimi yapabilecek. Şirket, ürettiği elektrik enerjisini iletim ve dağıtım sistemi aracılığıyla faaliyet konusu işlerde ihtiyaçları için kullanabilecek.