Tavan Vinçlerinde İş Güvenliği

1. TAVAN VİNÇLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ

Hiç Bir Gerekçe İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Alınmasını Ertelemez!..

Neden İş Güvenliği ???

2. TANIM

Profiller üzerinde hareket eden vinçlere Tavan Vinçleri denir. Kullanım yerlerinde göre farklı isimlerle de anılabilirler. Tavan vinçleri endüstriyel işletmelerde en sık kullanılan kaldırma araçlarıdır. Kablolu ve kablosuz şekilde kumanda edilebilirler. Kullanımları nispeten kolay olduğu için daha az eğitim gerektirir. Stabilite sorunları yoktu.

3 MEVZUAT

(2006/42/AT) tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne göre vinçlerle çalışma standartları belirtilmiştir.

4 İŞ KAZALARI İSTATİSTİKLERİ

EU-OSHA (Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı) Kaldırma makinalarında meydana gelen başlıca iş kazalarını şu şekilde raporlamıştır;

  1. Bom veya kaldırma makinelerinin enerji hatlarıyla teması (kazaların %45’i)
  2. Kaldırma mekanizmasının altında durma
  3. Makinenin devrilmesi, Yükün düşmesi,
  4. Emniyetli bir operasyonun sürdürülebilmesi için gerekli olan teknik periyodik kontrollerin yapılmaması
  5. Bomun çökmesi,
  6. Karşı ağırlığın sisteme zarar vermesi
  7. Dayama ayaklarının yanlış kullanımı,
  8. Düşmeler ve bağlama elemanı hataları

5 TAVAN VİNÇLERİNDE GÜVENLİK

Genel Önlemler

En önemli unsur operatör eğitimleridir. Vinç ve bağlama elemanları üzerine görülebilir şekilde kaldırma kapasiteleri yazılmalıdır. Yük kaldırırken veya vinç yer değiştirirken sesli ve ışıklı uyarı yapılmalıdır. Elektrikli vinçler uygun şekilde topraklanmalıdır. Basınçlı tüp veya tanklar özel ambalajı olmadan kaldırılmaz.

6 TAVAN VİNÇLERİNDE GÜVENLİK

Yük Kaldırma İşleri Planlanırken Yükün ağırlığı belirlenir

Uygun bağlama elemanı seçilir

Yük kaldırma noktaları ve sapanlama şekli belirlenir

Vinç ve bağlantı elemanlarının kontrolü yapılır

Vincin geçiş yollarında malzeme bulundurulmaz.

Operatör kancayı rahat bir şekilde görebilmelidir.

Gerekli durumlarda işaretçi personel bulundurulur.

Çalışma yükü limiti tüm bağlantı elemanlarının üzerinde belirtilmiş olmalıdır.

Sapan açısı azaldıkça yük artacağından daha dayanıklı halat seçilmesi gerekli olduğu bilinmelidir.

Kanca ekseni yük ağırlık merkezine yakın olmalıdır.

Dengesiz yüklerde bağlantı elemanlarının boyları ayarlanmalıdır.

Bağlantı elemanları keskin kenarlardan korunmalıdır.

7 TAVAN VİNÇLERİNDE GÜVENLİK

Yük Kaldırma Sırasında Güvenlik Önlemleri

İlk kaldırmada cm. kaldırma yapılarak fren kontrolü yapılmalıdır. Varsa işaretçiden işaret almadan yük kaldırılmaz

Stop ikazı kimden gelirse gelsin uyulur Vinçlerle insan taşınmaz

Yük eğik kaldırılmaz

Yük asılı durumda iken operatör vinci terkedemez

Gerekli hallerde kılavuz ipleri veya uygun aletlerle yönlendirme yapılır

Yük durdurulunca yükün salınımının bitmesi beklenir İş bitiminde vinç son noktaya çekilir, kanca en üst konuma alınır

Ana şalter kilitlenir.

8 TAVAN VİNÇLERİNİN BAKIMI

Arabanın frenleme sistemleri

Yük frenlemesi Halat-zincir görsel kontrolü

Kanca görsel kontrolü

Tüm hareketlerin yaptırılması

Üst sınırlandırıcının yüksüz kontrolü

Halatın üst üste binme kontrolü Sesli ikazlar

Yağ kaçakları

Alışılmadık gürültüler

9 Bakımda AlInacak Güvenlik Önlemleri

Kilitle-etiketle-uygula, enerjiyi kes, uyarı levhası as

Aynı ray sistemi üzerinde başka vinçler çalıştığında gerekli önlemleri al

Vinç arabasında çalışma yapılacaksa halatı demonte et veya tamburun ani dönmesini engelleyecek şekilde önlem al

Bakım sonrası vinç üzerinde el aleti/ekipman unutma

Koruyucuları yerine tak

Yüklü ve yüksüz vince tüm hareketleri yaptır

Bakım sonuçlarını kaydet

KAYNAKÇA

  1. https://slideplayer.biz.tr/