Sürdürülebilir Moda Lisanı Nedir ?

Sürdürülebilir Moda Lisanı, sürdürülebilir moda konusu içinde var olan kavramları açıklayan, uygulama biçimlerini özetleyen ve tarih içinde yer etmiş olayları anlatan bir sürdürülebilir moda sözlüğüdür. Bu oluşumun kendisi, hem bir sözlük hem de adına uygun olarak, sürdürülebilir modaya ilişkin kavramları ve terimleri bir arada düşünerek bu lisanın kurulmasına ve kullanılmasına katkı sağlayan, dinleyen ve tartışan bir iletişim dilidir.

NEDEN SÜRDÜRÜLEBİLİR MODA?

Süregelen moda sisteminin yaratmış olduğu hiyerarşik, elitist, insanı ve doğayı sömüren baskıcı yapısı, ekolojik ve adil bir moda anlayışının önüne geçiyor. Biz, modanın ve giyinmenin kapsayıcı, yenilikçi, çevreci, sorumlu, çözümcü, eşitlikçi ve paylaşımcı bir dile sahip olması gerektiğini savunuyoruz. Savunduğumuz bu ilkelere bağlı kalarak da, herkesin paylaşımına açık, kaynakları ve referans noktaları belli olan, görsel ve yazınsal düzenlemelerle herkesin okunabilirliğine hitap eden bir sürdürülebilir moda sözlüğü oluşturduk. Elimizdeki mevcut bilgiyi birlikte yaşadığımız insanlarla paylaşmak istedik ki karşılaştığımız sorunlara karşı beraberce bir anlayış geliştirelim. 

NASIL OLUŞTURULDU? 

Sürdürülebilir moda adına ortak bir dilin Türkçede kurulması için bir ön adım olan Sürdürülebilir Moda Lisanı içinde geçen kelimeler birbirleriyle ilişki kurularak örüldü. Listedeki kelimelerin açıklamaları aksi belirtilmedikçe, herhangi bir kaynaktan direkt alıntı veya çeviri yaparak kullanılmadı; bu kelimeler üzerinde uzun uzun düşünerek ve defalarca yeniden yazarak tanımlar oluşturulurken, her kelimeye özgü biricik görseller tasarlanmıştır. 
Sürdürülebilir moda kavramı içerisinde alternatif bir moda sisteminin inşa edilme sürecine katkı sağlamak, sürdürülebilir moda lisanını oluşturarak bu lisana ait tanımlara herkesin ulaşmasını sağlamak bizim ilk hedeflerimizden birisiydi. Birçok kavramın başta İngilizce olmak üzere, çeşitli yabancı dillerden Türkçeye aktarıldığını görmemizin sonucunda terimleri, kavramları ve açıklamaları akıcı ve kolay ifadelerle Türkçeleştirmek istedik. Bunu yaparken, bilimsel yaklaşımdan uzak durmadık; kavramlarla ilgili kaynakçaların bilgisi herkesin erişimine açıktır.  

KAYNAKÇA

1.sürdürülebilir moda lisanı 2021