Sudaki Tehlikeli Mikroplastikler Mıknatıs Yardımıyla Temizlenecek

RMIT Üniversitesi araştırmacıları mıknatıs yardımıyla sudaki tehlikeli mikroplastikleri uzaklaştırmanın yeni bir yolunu buldular.

Baş araştırmacı Profesör Nicky Eshtiaghi, normal şartlarda günler süren mikroplastik uzaklaştırma işleminin yeni bulunan yol ile birkaç saat süreceğini söylüyor .

Mevcut olan atık su arıtma tesislerinin mikroplastikleri temizleyebilen toz halindeki adsorbanlar geliştirdiklerini ve  tespit edebildiğinden 1000 kat daha küçük temizlediklerini açıklayan ekip yaptıkları yeniliği biraz daha geliştirmek için endüstri ile işbirliği yapmayı hedefliyor. Görülmesi imkansız olan ve çevreye zararı da bir hayli fazla olan kirliliği ortadan kaldırmak için nano sütunlu yapı tasarladıklarını ve bu yapının atıklardan geri dönüştürülerek yapıldığını ve birden çok kez de kullanılabildiğini belirten RMIT Çevre ve Kimya Mühendisliği Okulu Araştırmacısı Eshtiaghi, “Bu, çevre ve döngüsel ekonomi için büyük kazanç” ifadelerini kullanıyor.

Nanomalzemelerin demir içerdiği nedeni ile ekibin mikroplastikleri ve kirleticileri sudan kolay bir şekilde ayırmak için mıknatıstan faydalandığı bilgisini veren RMIT Çevre ve Kimya Mühendisliği Okulu Baş Yazarı ve Doktora Adayı Muhammad Haris, normal şartlarda bu işlemin günler sürdüğünü fakat kendi işlemleri ile sadece birkaç saat sürdüğünü vurguluyor.

Çalışmada yardımcı araştırmacı olarak görev alan Dr. Nasir Madmood ise adsorbanın mikroplastikleri ve çözünmüş kirleticileri sudan etkili ve aynı anda çıkarabilmesi için özel yüzey özellikleriyle hazırlandığını ekleyerek, “5 milimetreden küçük ve bozunması 450 yıla kadar sürebilen mikroplastikler, geleneksel arıtma sistemleriyle tespit edilemiyor ve ortadan kaldırılamıyor. Bu da her yıl milyonlarca tonun denize salınmasına neden oluyor” diyerek, bunun yalnızca su yaşamı için değil,tüm insan sağlığı üzerinde de önemli olumsuz etkileri olduğunu söylüyor.