Sürdürülebilir Kalkınma Sertifika Prog.Online

Sürdürülebilir Kalkınma Sertifika Prog.Online KasımKas 01 2022 - HaziranHaz 06 2023 UTCİTÜ Maslak Kampüsü, İstanbul, Türkiye

ÇEVRE

Sürdürülebilir Kalkınma Sertifika Programı-Online

Yüzyılımızın gerçeği olan iklim değişikliği, kaynak kıtlığı, çevre kirliliği ve sosyal eşitsizlik bilinci arttıkça işletmeler ve hükümetler giderek daha fazla sorumluluk almaktadır. Günümüz işletmelerin de bu gereklilikler doğrultusunda sürdürülebilirlik ofisleri kurulmakta ve sürdürülebilirlik uzmanları istihdam edilmektedir. Sürdürülebilirlik, günümüzde üretim ve servis sektörlerinin gündeminde ön sıralarda yer alan bir kavramdır ve sürdürülebilirliği sadece kaynak kullanımı ve çevre yönetimi boyutlarıyla ele almak ise artık sınırlı kalmaktadır. Sektörde önemli yeri olan, sektördeki aktif kuruluşların ve sürecin en önemli paydaşı olan yerel yönetimlerin sürdürülebilirliğin mekânsal olduğu kadar ekonomik ve toplumsal boyutlarını da ele almalarını sağlayacak uzmanlara ihtiyacı vardır. İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde programlanan “Sürdürülebilir Kalkınma Uzmanlık Sertifika Programı” bu gerekleri karşılamak üzere yetkin, profesyonel ve gerekli becerilerle donatılmış sürdürülebilirlik uzmanlarının yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

Programın katılımcılarının aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanması hedeflenmektedir:

 • Sürdürülebilirlik ve Birleşmiş Milletlerin 2030 hedefli Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri ve Küresel İlkeler, sözleşmeler hakkında bilgi edinmeleri,
 • Kurumsal yapı içinde sürdürülebilirlik sürecinin tanımlanması ve biriminin yeri, bireysel ve kurumsal olduğu kadar toplumsal sürdürülebilirlik kapsamında vizyoner bir bakış açışı geliştirmeleri,
 • Sürdürülebilir günlük uygulamalar kapsamında enerji verimliliği, su kullanımı, atık yönetimine ilişkin ölçüm ve değerlendirme yapabilmeleri, ilkim değişikliği kaynaklı riskleri analiz edebilme becerisinin kazandırılması,
 • Kurum ve kuruluşların ekonomik sürekliliğinin geliştirilmesi konusunda üretken ekonomik yöntemleri öğrenmesi ve kurumsal sürdürülebilirlik ve kalite göstergelerinin benimsetilmesi,
 • Sürdürülebilirlik standartları ve ilişkili diğer standartlar, yasal mevzuat hakkında bilgi edinmeleri,
 • Sürdürülebilirlik uzmanı olarak görevlerini yaparken ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri kazanmaları, teknoloji ve inovasyon desteği ile süreç iyileştirme yöntemlerini özellikle başarılı örnek uygulamalar üzerinden değerlendirmeleri.
 • Sürdürülebilir Kalkınma Uzmanlık Eğitim Programı’nın eğitmen kadrosu, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin alanında uzman öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Program, yenilikçi ve kapsayıcı bir bakış açısıyla sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulamaya geçirilebilmesi için gerekli araç, beceri ve stratejileri aktarırken; sektörün başarılı uygulama örneklerini de sürece dahil edecektir.
 • İTÜ-İstanbul Teknik Ünivertesi
  Organizer of Sürdürülebilir Kalkınma Sertifika Prog.Online
Google Takvime Aktar

Konum

İTÜ Maslak Kampüsü, İstanbul, Türkiye

Yol Tarifi

Güzergah bulunamadı

 • Zaman Çizelgesi
 • Misafirler
 • Katılım
 • Hava Durumu
 • Yorumlar

Hava durumu bilgisi bu konum için sağlanamıyor.

Hava Durumu

Bugün stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Rüzgar stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Nem stec_replace_current_humidity %

Hissedlien stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Hava Durumu

Tarih

hava Durumu

Sıcaklık

stec_replace_5days

Next 24 Hours

Hava durumu bilgilerini sağlayan: openweathermap.org