Sosyal Medyanın En İyileri Brandverse Awards’ta Ödüllerine Kavuşacak

Social Media Awards Turkey, sosyal medyanın en iyilerini artık Brandverse Awards evreninde ödüllendiriyor. Social Media Awards Turkey’nin önceki yıllarda ödüllendirme yapılan tüm bölüm ve kategorileri bu bölümde yer alacak…

Marka, kurum ya da kuruluşlar dijitalde yapılan tüm kampanyalar ve iletişim faaliyetleri Jüri Ödülleri bölümü altındaki kategorilere, Yerel Yönetimler Yerel Yönetim İletişimi bölümü altındaki kategorilere başvuru yaparak yarışmaya katılabilir.

SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri’nde sosyal medya performansı en iyi olan markalar Deloitte denetiminde hazırlanan SocialBrands verilerine göre ödüllendirilecek. Değerlendirme için markaların 1 Nisan 2021 – 1 Nisan 2022 dönemindeki sosyal medya performanslarını tamamen istatistiksel olarak ölçümleyen sosyal medya marka endeksi SocialBrands puanları esas alınacak. SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri kazananları istatistiksel ölçümlemeyle belirlendiği için bu bölüm altındaki kategoriler başvuru gerektirmiyor.

Jüri Ödülleri

Marka ya da kurumların sosyal medya ve dijitaldeki tüm kampanyaları ve iletişim faaliyetleri bu bölümde değerlendirilecek. Katılımcılar yarışmak istedikleri kategorilere başvuru yaparak yarışmaya dahil olabilir.

Arama Motoru Kampanyası

Arama motorlarında gerçekleştirilen kampanyaları değerlendiren bu kategoriye arama motoru optimizasyonu, arama motoru pazarlaması veya arama motorlarının yaratıcı kullanımına odaklanan tüm kampanyalar katılabilir. Bu kategoriye katılacak arama motoru kampanyaları bağımsız olabileceği gibi, farklı bir sosyal medya veya web kampanyasını destekler nitelikte de olabilir. Bu kategoriye başvurularda case video zorunlu değil.

Dijital PR Çalışması

Marka, kurum, hizmet ve/veya ürünlerle ilgili yapılan, markanın dijital iletişimine odaklanan tüm dijital halkla ilişkiler projeleri bu kategoriye katılabilir. Fenomenler, bloggerlar ve/veya fikir önderleriyle yapılan PR çalışmaları, etkinlikler ve workshoplar; 360 derece PR çalışmaları, dijital basınla yapılan işler gibi tüm dijital iletişim odaklı projeler bu kategoride yer alabilir.

Farklı Fikirler

Yeni fikirlerle öne çıkan, yaratıcılığı zirveye taşıyan, keşfedilmemiş denizlere yelken açan tüm projeler bu kategoride yer alabilir. Bu kategoride yer alacak projeler için en önemli nokta, yenilikçi ve yaratıcı fikirlere odaklanması. Kampanya Facebook, Twitter, Youtube gibi popüler kanallara ek olarak Spotify, Pinterest, Twitch, sözlükler, forumlar gibi farklı mecralarda da yapılmış olabilir.

Fikir Önderi ve Influencer Kampanyası

Markalar tarafından sosyal medyada fikir önderleri, uzmanlar veya fenomenler ile beraber gerçekleştirilen, marka mesajının hedef kitleye etkili şekilde ulaştırıldığı çalışma ve kampanyalar bu kategoriye katılabilir.

Gerçek Zamanlı Kampanya

Gündemdeki olaylara ilişkin hazırlanan yaratıcı kampanyalar ve sosyal medya paylaşımlarının yarıştığı Gerçek Zamanlı Kampanya kategorisi’nde, markaların sosyal medyada hızlı ve doğru karar alma başarıları değerlendiriliyor. Bu kategoriye katılacak proje, içerik ve kampanyaların sosyal medyadaki gündeme ilişkin yaratıcı, hızlı ve kullanıcı etkileşimi odaklı çalışmalarla gündeme dahil olması gerekiyor.

İçerik Pazarlama Kampanyası

Sosyal medya kanallarında paylaşılmak üzere özel olarak üretilen, yaratıcılığı yüksek ve/veya hedef kitleyle iletişimde farklılık yaratan, seri veya tek her türlü ileti, video, metin, animasyon, banner ve diğer içerik bu kategoride yer alabilir. Kategoriye yapılacak başvurular, işin yaratıcılığı ve sağladığı etki üzerinden değerlendirilecek. Bu kategoriye başvurularda case video zorunlu değil.

Kurumsal Blog

Markalar tarafından kurumsal iletişim ve/veya pazarlama iletişimi amacıyla oluşturulan veya kurumun yer aldığı sektörle ilgili belirli bir tema üzerine kurgulanan bloglar bu kategoriye katılabilir. Bu kategoride yer alacak sitelerin blog formatında olmaları ve kurumun ana sitesi olmamaları gerekiyor. Kurum sitesi altında yer alan blog başlıkları bu kategoriye katılabilir. Katılan kurumsal blogların 1 Ocak 2021 – 1 Nisan 2022 dönemindeki güncel çalışmaları değerlendirilecek. Bu kategoriye başvurularda case video zorunlu değil.

Kurumsal Web Sitesi

Kurumların web sitelerini değerlendiren bu kategoriye kurum, marka, ürün ve/veya hizmetler için hazırlanan tüm kurumsal web siteleri katılabilir. Bu kategoride yer alacak sitelerin kurumun ana web sitesi olması gerekiyor. Katılan web sitelerinin 1 Ocak 2021 – 1 Nisan 2022 döneminde hazırlanmış veya yenilenmiş olmaları da gereklilikler arasında. Bu kategoriye başvurularda case video zorunlu değil.

Küçük Bütçeli Büyük İşler

Dijital dünyada küçük bütçeler kullanarak büyük ses getiren tüm kampanyalar bu kategoriye başvurabilir. Kampanya dahilinde viral yayılım, PR, fikir önderi ortaklığı ve mecranın yaratıcı kullanımı gibi dinamikler kullanılmış olabilir. Kampanyanın ana odak noktasının Facebook, Twitter, Instagram, YouTube veya diğer sosyal medya kanallarında olması gerekiyor. Bu kategoride yarışacak çalışmalarda reklam satın alma dahil toplam bütçenin 100.000 TL altında olması ve başvuru esnasında kullanılan bütçeyi destekleyici veriler gerekiyor.

Mikrosite Kampanyası

Marka, ürün, hizmet veya özel günler kapsamında hazırlanan kampanyalarda sosyal medyayı en etkin ve yaratıcı şekilde kullanan mikrositelerin değerlendirildiği kategori. Bu kategoride yer alacak sitelerin kısa veya sınırlı bir dönem için, bir kampanya dahilinde hazırlanmış olmaları gerekiyor Kampanyalardan bağımsız, uzun dönemli kullanılacak veya bir kuruma ait web siteleri bu kategoriye katılamaz. Bu kategoriye başvurularda case video zorunlu değil.

Mobil Odaklı Kampanya

Markalar tarafından mobil cihazlarda gösterilmek üzere hazırlanan, mobil cihazların özelliklerini kullanan ve mobil kullanıma odaklanan tüm çalışma ve kampanyalar bu kategoriye katılabilir. Bu kategoriye katılacak çalışmaların ana odağının mobil olması gereklidir. Çalışmalar online ve offline diğer mecralarda da yer almış olabilir.

Mobil Uygulama

Mobil cihazlar için hazırlanmış uygulamaların yarıştığı bu kategoriye iOS, Android veya diğer işletim sistemleri için native, hibrid veya web temelli hazırlanmış tüm mobil uygulamalar katılabilir. Bu kategoride yer alacak uygulamaların 1 Ocak 2021 – 1 Nisan 2022 döneminde hazırlanmış veya yenilenmiş olmaları gerekiyor.

Online Medya Satın Alma

Bu kategoride sosyal medya reklamcılığının en başarılı ve/veya yaratıcı örnekleri değerlendirilir. Kategoriye katılacak projeler sosyal medya dışında da medya kullanımı yapmış olabilir. Burada ön koşul, yapılan satın almanın sosyal medya odaklı olmasıdır. Bu kategoriye başvurularda case video zorunlu değildir.

Online Offline Entegrasyonu

Dijital ile offline kanallarda bütünleşik yürütülen tüm çalışmalar bu kategoride yer alabilir. İnteraktif etkinlikler, sosyal medyanın sahada kullanımı gibi dijital ve dijital olmayan faaliyetleri birleştiren projeler bu kategoride değerlendirilir.

Online Reklam

Sosyal medyada veya web sitelerinde yayınlanmak üzere hazırlanan, kullanıcılar tarafından yoğun şekilde izlenen video, interaktif ve farklı reklam formatları bu kategoride yer alabilir. Bu kategoride yer alan içerikler medya satın alma, rich media, reklam veya fenomen iletişimi ile desteklenmiş olabilir.

Özel Gün Kampanyası

Sosyal medyada önemli günlere ilişkin hazırlanan en başarılı kampanyaları, içerikleri ve çalışmaları değerlendiren bu kategoriye Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube başta olmak üzere bir veya birden fazla sosyal medya kanalında özel günlerle ilgili gerçekleştirilen tüm projeler katılabilir. Kampanyaların resmi bayramlar, anneler günü gibi özel günler, tüm Türkiye tarafından takip edilen organizasyonlar gibi spesifik günlere ilişkin çalışmalar olmaları ve ilgili özel günde veya öncesinde yayınlanmaları gerekmektedir. Kategoriye katılan çalışmaların sosyal medya odaklı olmalı. Çalışmalar web siteleri ve konvansiyonel medya gibi diğer kanallarla da desteklenmiş olabilir.

Sayfa ve Topluluk Yönetimi

Dijital kanallarda hayran topluluğunu oluşturup en iyi yöneten, takipçi kitlesiyle güçlü iletişim kuran ve marka elçileri ile çift yönlü ilişkiler yöneten tüm marka iletişim stratejileri bu kategoride değerlendirilecek. Bu kategoriye başvurularda case video zorunlu değil.

Sosyal CRM Yönetimi

Sosyal medyayı ve/veya dijital kanalları müşteri ilişkileri yönetiminde kullanan, dijital kanalların sağladığı anlık, çift yönlü ve bire bir iletişim fırsatlarını değerlendirerek müşteri memnuniyetini arttırmayı amaçlayan tüm çalışmalar bu kategoride değerlendirilecek. Bu kategoriye kurumun kendisi veya ajans, çağrı merkezi gibi kurumun müşteri ilişkileri yönetiminde aktif rol oynayan iş ortakları başvurabilir. Bu kategoriye başvurularda case video zorunlu değil.

Sosyal Medya Kampanyası

Sosyal medyayı merkez alan kampanyaların yarıştığı bu kategoriye Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube başta olmak üzere tüm sosyal medya kanallarında gerçekleştirilen kampanyalar katılabilir. Katılacak kampanyaların temel odak noktasının sosyal medya kanalları olması ve ana stratejinin sosyal medya üzerine kurgulanmış olması gerekiyor. Kampanya dahilinde mikro siteler, sosyal medya uygulamaları, mobil uygulamalar ve konvansiyonel mecra kullanımları, sosyal medya kampanyasının destekleyici unsuru olarak yer alabilirler.

Sosyal Medyada Verinin Etkili Kullanımı

Web, sosyal medya, mobil, offline veya farklı kanallardan elde ettiği veriyi yaratıcı ve etkili şekilde kullanarak marka başarısını arttırmayı hedeflemiş olan, veri temelli tüm sosyal medya kampanyaları bu kategoride yer alabilir.

Sosyal Sorumluluk İletişimi

Doğrudan sosyal medya üzerinden kurgulanan veya sosyal medyaya uyarlanan yaratıcı ve/veya etkili sosyal sorumluluk projeleri bu kategoride yer alabilir. Proje/kampanya ticari bir kuruluş veya kar amacı gütmeyen bir organizasyon tarafından gerçekleştirilmiş olabilir.

Teknolojinin Yenilikçi Kullanımı

Yeni teknolojileri yaratıcı ve/veya yenilikçi şekilden kullanan tüm kampanyalar bu kategoriye başvurabilir.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Toplumsal cinsiyet eşitliğine pozitif katkı sağlamak için hayata geçirilen, kalıp yargıların kırılmasında etkili olmayı ve cinsiyet eşitsizliği konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan tüm projeler ve dijital kampanyalar bu kategoride yarışabilir. Çalışmalar online&offline mecralarda yer almış ve reklam veya fenomen/fikir önderi iletişimiyle desteklenmiş olabilir.

Viral Video

Sosyal medya kanallarında veya web sitelerinde yayınlanmak üzere hazırlanan, temel yayılım stratejisi viral pazarlama olan tüm video içerikler bu kategoride yer alabilir. Bu kategoride yer alan içerikler medya satın alma, reklam veya fenomen iletişimi ile desteklenmiş olabilir, ancak kampanyanın ana etkisinin viral olması gerekiyor.

Yerel Yönetim İletişimi

Yerel yönetimlerin sosyal medya ve dijitaldeki iletişim çalışmaları bu bölümde değerlendirilecek. Katılımcılar bu bölüm altında yarışmak istedikleri kategorilere başvuru yaparak yarışmaya dahil olabilirler.

Sayfa ve Topluluk Yönetimi

Dijital kanallarda hayran topluluğunu oluşturup en iyi yöneten, takipçi kitlesiyle güçlü iletişim kuran ve marka elçileri ile çift yönlü ilişkiler yöneten yerel yönetim iletişim stratejileri bu kategoride değerlendirilecek. Bu kategoriye başvurularda case video zorunlu değil.

Özel Gün İletişimi

Sosyal medyada önemli günlere ilişkin hazırlanan en başarılı kampanyaları, içerikleri ve çalışmaları değerlendiren bu kategoriye Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube başta olmak üzere bir veya birden fazla sosyal medya kanalında özel günlerle ilgili gerçekleştirilen yerel yönetim çalışmaları katılabilir. Kampanyaların resmi bayramlar, anneler günü gibi özel günler, tüm Türkiye ya da belli bir yerel bölge tarafından takip edilen spesifik günlere ilişkin çalışmalar olmaları ve ilgili özel günde veya öncesinde yayınlanmaları gerekiyor.

Kategoriye katılan çalışmaların sosyal medya odaklı olmalı. Çalışmalar web siteleri ve konvansiyonel medya gibi diğer kanallarla da desteklenmiş olabilir. Bu kategoriye başvurularda case video zorunlu değil.

Gerçek Zamanlı İletişim

Gündemdeki olaylara ilişkin hazırlanan yaratıcı kampanyalar ve sosyal medya paylaşımlarının yarıştığı Gerçek Zamanlı Kampanya kategorisi, yerel yönetimlerin sosyal medyada hızlı ve doğru karar alma başarılarını değerlendirecek.

Bu kategoriye katılacak proje, içerik ve kampanyaların sosyal medyadaki gündeme ilişkin yaratıcı, hızlı ve kullanıcı etkileşimi odaklı çalışmalarla gündeme dahil olması gerekiyor Bu kategoriye başvurularda case video zorunlu değil.

Sosyal Sorumluluk İletişimi

Yerel yönetimler tarafından doğrudan sosyal medya üzerinden kurgulanan veya sosyal medyaya uyarlanan yaratıcı ve/veya etkili sosyal sorumluluk projeleri bu kategoride yer alabilir. Bu kategoriye başvurularda case video zorunlu değil.

SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri

SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri’nde sosyal medya performansı en iyi olan markalar Deloitte denetiminde hazırlanan SocialBrands verilerine göre ödüllendirilecek. Değerlendirme için markaların 1 Nisan 2021 – 1 Nisan 2022 dönemindeki sosyal medya performanslarını tamamen istatistiksel olarak ölçümleyen sosyal medya marka endeksi SocialBrands puanları esas alınacak. 

SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri kazananları istatistiksel ölçümlemeyle belirlendiği için bu bölüm altındaki kategoriler başvuru gerektirmiyor.

SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri’nde aşağıdaki kategorilerde ödüllendirme yapılıyor;

Sosyal medyanın en iyileri Brandverse Awards'ta ödüllerine kavuşacak

Özel Kategoriler

Özel Kategorilerde yer alan kategorilerin değerlendirmesi SocialBrands verileri doğrultusunda gerçekleşiyor ve başvuru gerektirmiyor. Özel Kategoriler’de aşağıdaki alanlarda ödüllendirme yapılıyor:

  • En Başarılı Gastronomi Influencer’ı
  • En Başarılı Sağlıklı Yaşam Influencer’ı
  • En Başarılı Ebeveyn & Çocuk Influencer’ı
  • En Başarılı Güzellik Influencer’ı
  • En Başarılı Seyahat Influencer’ı
  • En Başarılı Moda Influencer’ı
  • En Başarılı Celebrity

KAYNAKÇA

1.Marketing Türkiye