Sanayide İstikrar İçin Dövizdeki Belirsizlik Ortadan Kalkmalı

TCMB’nin son Para Politikası Kurulu toplantısında aldığı faiz indirimi kararıyla yükselen döviz kurları, sektör fark etmeksizin birçok sanayi yatırımcısını derinden etkiliyor. Artan döviz kurlarının üretim maliyetleri ve sanayi yatırımlarında doğrudan etkili olduğunu belirten takım tezgahları sektörünün çatı kuruluşu Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Başkanı Fatih Varlık, “Stabil olmayan döviz kurları ile yatırımcı, yatırım iştahını ve cesaretini kaybediyor. Sanayicinin yatırım iştahının canlı tutulması için kurda stabil bir görüntü çizilmeli ve yatırımcının önünü görerek sanayiye yatırım yapması sağlanmalı” dedi. 

TT Magazin

Son günlerde dövizde yaşanan ani dalgalanmaları; dalgalanmaların sanayiye, üretime ve ihracat pazarına olası etkilerini değerlendiren Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Başkanı Fatih Varlık, dövizde yaşanan yüzde 1’lik yükselişin sanayi yatırım maliyetlerine yansıdığını belirterek, “Üretim ve ihracatta istikrar için döviz kurlarındaki belirsizlik ortadan kalmalı” dedi. 

TT Magazin

Pandemide yakalanan yeni pazarlar için stabil kur yakalanmalı  

Sektörün hammadde ve makine yatırımı konusunda büyük ölçüde dövize bağlı olduğunun altını çizen Varlık, “Takım tezgahları sektörü yatırımlarının neredeyse tamamında dövize bağlı. Bu sebeple dövizde yaşanan artış ya da dalgalanmalar, sektörün dinamiklerini derinden etkiliyor. Bu etki sadece makine yatırımında değil hammadde, bakım ve onarım gibi maliyetlerde öne çıkıyor. Dövizde yaşanan artış ve belirsizlikle de sanayiciler yatırımlarda bekleme ya da erteleme gibi yollara giderken bu durum sanayi yatırımlarının durmasına ya da eski ekipmanlarla üretime yol açıyor. Türkiye sanayisi, pandemide Avrupa, Çin ve Hindistan gibi üretici ülkelerde üretimin durmasıyla büyük bir ivme yakaladı. Bu dönemde üretimde ciddi bir talep artışı yakalandı ve sanayi yatırımları hızlandı. Pandemide yakalanan talep artışı ve yeni ihracat pazarı gibi artışların devam edebilmesi için stabil bir kur yakalanmalı ve sanayicilerimiz istikrarlı bir şekilde geleceğe yatırım yapabilmeli.”

Belirsiz döviz kurları sanayiciyi eski, kalitesiz ve yetersiz makinelerle üretime itiyor 

Döviz belirsizliğinin, Türkiye’de üretimi olmayan ve ithalatla karşılanmak zorunda olan takım tezgahları sektörünün önemli makinelerinden yatay işleme merkezi, tornalama merkezi, dik işleme merkezi, taşlama tezgahı ve takım bileme tezgahlarının ithalatında da sorunlara yol açtığını kaydeden Varlık, “Sektörümüz bu makineleri belirsizlik içinde ithal etse de sanayici her geçen gün artan döviz kaynaklı maliyetlerle bu makineleri alamıyor. Bu da sanayiyi yetersiz, eski ya da kalitesiz makinelerle üretime itiyor. Bunun yansımalarını da üretimde kalite düşüşü, yetersiz kapasite ile çalışarak görüyoruz. Uzun vadede ise bu sorunlar, pandemide yakaladığımız yeni pazarların kayıpları, üretimde düşük kalite algısının oluşması, pazara yeni girecek üretici ülkelerle rekabetin yok olması şeklinde karşımıza çıkacak” açıklamalarında bulundu. 

Dövizin yansımalarını son kullanıcı da hissediyor

Takım tezgahları sektörünün otomotiv, savunma ve havacılık gibi kritik sektörlerin yanı sıra beyaz eşya gibi gündelik hayatın olmazsa olmazı ve tüketicileri de yakından ilgilendiren sektörlerle de yakından ilişkili olduğunu kaydeden Varlık, sözlerini şöyle tamamladı: “Döviz kurlarında yaşanan artış birçok yatırımda maliyetleri artırıyor ve sanayici ürünlere bu artışı yansıtmak zorunda kalıyor. Döviz kaynaklı artan yüksek fiyatlarla birlikte son kullanıcı da bu artıştan olumsuz yönde etkileniyor ve alım kararını zorunlu haller dışında erteliyor. Bu durum bugün olmasa bile yakın gelecekte, sanayicinin iç pazar satışlarında da kayba yol açarak sanayicinin küsmesine yol açacak. Gerek son kullanıcının zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilmesi gerekse yatırımcının üretime devam edebilmesi ve ülkenin ekonomi çarklarının sorunsuz dönebilmesi için hammaddeden enerjiye, tedarikten bakım-onarıma kadar tüm kalemlere etkisi olan dövizde stabilizasyonu yakalamalıyız.” 

KAYNAKÇA

  1. TT Magazin