Sanayi Sektöründe Metalin Yeri Nedir?

Metal sanayi sektörü, ekonomi ile doğrudan ilişkilidir ve bu sektör son 15 yılda süratli şekilde büyümüştür. Aynı zamanda devletler arasında gelişmişlik düzeyi ölçütünün değerlendirilmesinde de kullanılmaya başlamıştır. Sektörde ileri ülkeler tahmin edileceği üzere daha gelişmiş kabul edilmektedir. Çin bunların başında gelmektedir ancak son zamanlarda sektörde kapasite kullanımının artması sonucu kapasite azaltma planları yapılmaya başlanmıştır. Bu olumlu bir gelişme iken, artan hammadde fiyatları risk unsuru olarak görülmektedir

Türkiye’de ise metal sanayisi, inşaat, imalat ve otomotiv sektörleriyle yakından ilişkili bir haldedir. Bu sektörde en büyük ihracat pazarlarımız Orta Doğu, ABD ve Avrupa’dır. En büyük ithalat pazarlarımız ise BAE, Rusya, İsviçre, Almanya’dır. Özetlemek gerekirse, sanayi sektöründe metaller gerek ülkeler gerek bireysel olarak vatandaşlar için hayati öneme sahiptir.

Günlük yaşantımıza dokunan çoğu araç-gereçte metal sanayisi zorunludur. Metal günümüzde araç ya da araç parçaları denebilir, tamirinde sıkça kullanılmakta artık günümüzde telefon ve telefon aksesuarları içerisinde ‘de metal parçalar kullanılmaktadır hal böyle olunca metal, sanayi sektöründe geniş yelpazesi olan bir yere sahip oldu. Birçok tamir ve tamir dışı ek yapma gibi işlemler de yine metal çok sık tercih konusu olur ve kullanılır. Metal sanayi sektöründe lider olarak görülebilir her an her alan ‘da bir parça metal ihtiyacı günümüzde söz konusudur.

KAYNAKÇA

1.Şahsan Metal