Plastik Sektöründe Trendler

 • Mühendislik plastikleri son yıllarda hafiflik, tasarım serbestliği ve düşük maliyet avantajı sayesinde birçok endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. Önümüzdeki dönemde başta otomotiv, ulaşım, tarım ve tıbbi cihazların imalatı olmak üzere birçok alanda mühendislik plastiklerinin kullanımının artmaya devam edeceği tahmin edilmektedir.
 • Küresel pazarda plastik ambalajlara yönelik talep de giderek artmaktadır. Özellikle paketli yiyecek ve içecek tüketimindeki artış, plastik ambalaj talebinin de artmasına neden olmaktadır. Kullanılan ambalajların %30’undan fazlasının plastik olduğu gelişmiş ülkelerde bu oranının giderek artması beklenmektedir.
 • Küresel pazarda yıllık plastik şişe tüketiminin 2016’da bulunduğu 480 milyar adet seviyesinden 2021 itibarıyla 583 milyar adede çıkacağı öngörülmektedir. Dünya şişelenmiş su talebinin yaklaşık %25’i Çin kaynaklıdır. Artan şehirleşme ile ortaya çıkan hızlı tüketim alışkanlıklarının Çin başta olmak üzere Asya-Pasifik bölgesinde yayılması paketlenmiş ürüne yönelimi belirgin şekilde artırmaktadır
 • Şehirlerde yaşayan nüfus artışına paralel olarak artan altyapı yatırımı ve yapıların yenilenmesi ihtiyacı, plastik inşaat ve yapı malzemelerine olan talebin güçlü kalacağına işaret etmektedir. Plastik sektöründe küresel üretimin gelecek 20 yıl içinde iki katına, 2050 itibarıyla da üç katına çıkacağı öngörülmektedir.
 • Plastik ürün kullanımının artacağına yönelik beklentilerin yanında plastik ürün tüketimini kısıtlayıcı yaklaşımlar da mevcuttur. Önümüzdeki dönemde, çevreci yaklaşımlar ve insan sağlığını koruyucu tedbirler plastik ürün tüketimini baskılayabilecektir. Fransa’da yapılan bir düzenleme ile 2020 yılından itibaren tek kullanımlık plastik ürünlerin (çatal/bıçak, tabak, bardak vb.) satışının yasaklanması öngörülmektedir. Böylelikle, doğada çözünmesi daha kolay olan ve toksik kalıntı bırakmayan biyoplastik özellikli ürünlerin kullanımının artırılması hedeflenmektedir
 • Bu tarz çevreci ve insan sağlığına yönelik endişeler karşısında plastik sektörü 3R yaklaşımını benimsemiştir. 3R, Reduce (Azalt), Reuse (Yeniden Kullan ve Recycle (Geri Dönüştür) ilkelerinden oluşmaktadır.
 • 2015 yılı itibarıyla küresel ölçekte üretilen plastiğin yalnızca %9’u geri dönüşüme konu olurken, %12’si yakılmış, geri kalanı ise atık olarak toprak ve okyanuslara bırakılmıştır. Bu açıdan atıkların geri dönüşümü sektörün sürdürülebilirliği açısından da önem arz etmektedir. Plastiklerin atık olarak gömülmemesi, bunun yerine ayrıştırılan plastik atıkların toplanması gerekmektedir. Atıkların geri dönüşümü çevre dostu bir uygulama olmasının yanında, verimlilik artışı sağlamak bakımından da desteklenmektedir. Atık yönetiminde yeni teknolojilerin kullanımının artmasıyla maliyetlerin düşmesi beklenmektedir.
 • Son dönemde öne çıkan bir diğer görüş, plastiklerin toprağa gömülme veya okyanusa atılma oranının azaltılarak, bunun yerine petrole dönüştürülmesidir. Konuya ilgili çalışmalar halihazırda devam etmektedir.
 • Yurt içinde de, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne göre, yurt içinde plastik poşetlerin kullanımı yeniden düzenlenecektir. Hedef, “Avrupa Birliği (AB) mevzuatıyla uyumlu bir şekilde alışveriş torbalarının aşırı tüketiminin 2025’e kadar azaltılmasıdır.” Yönetmeliğin uygulamaya konması durumunda, 01.01.2019 tarihinden itibaren 15-50 mikron arası kalınlıktaki plastik alışveriş poşetleri ücretli olarak satılacaktır. Ayrıca, 15-50 mikron arasında kalınlıktaki torbalar için, ülke genelinde yıllık kişi başına kullanılan torba adedinin 31 Aralık 2019’a kadar 90’ı, 31 Aralık 2025’den itibaren ise 40’ı aşmayacak şekilde kullanılması öngörülmüştür.
 • 3 Ekim 2017’de Resmi Gazete’ de yayımlanan “Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standart Uygulamalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ile sebze ve meyvelerin ambalajlanması, taşınması ve depolanmasında uygulanacak standartlar belirlenmiştir.
 • Uygulamanın amacı, yaş meyve ve sebzede %25’lere varan kayıp ve fire oranlarının düşürülmesi ve ürünler son tüketiciye ulaşana dek, gerekli hijyen koşullarının gözetilmesidir. Söz konusu düzenlemenin plastik ambalaj tüketimini olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir.