Plastik Şekillendirme Yöntemleri Nelerdir?

“Plastik” sözcüğünün sözlükte geçen anlamı yoğrulabilen, yoğrularak istenilen biçim verilebilendir. Böylece incelenmekte olan plastik sınıfı elemanlarının önemli bir özelliği tariflenmiş oluyor.

Sanayide üretilen plastikler ancak iyi bir biçimlendirme ile değer kazanırlar. Plastikler türlerine ve kullanım amaçlarına göre değişik yöntemlerle biçimlendirilirler. Bu yöntemlerin ana başlıkları aşağıda verilmiştir :

Başlıca kalıplama yöntemleri:

• Basınç kalıplama

• Döner kalıplama

• Döner döküm kalıplama

• Enjeksiyon kalıplama

• Enjeksiyon ile şişirme kalıplama

• Santrifüj döküm kalıplama

• Döküm

Diğer biçimlendirme yöntemleri:

• Ekstrüzyon

• Şişirme ile film çekme

• Kalıpsız ekstrüzyon

Basınçta ısı ile biçimlendirme (Thermoforming)

• Lif sarma

• Köpük plastik

Termoset veya termoplastik türünden plastiklerin biçimlendirilmesinde uygulanan temel yöntemlerden her biri, plastiğe belirli geometrik formların verilmesini sağlamaktadır.

Plastiğin kullanılabildiği durumlarda, parça dizaynının öngördüğü geometri ve tolerans gereklerini belirleyebildiğimiz takdirde, parçayı imal etmek için en avantajlı yöntemi seçmemiz mümkün olabilmektedir. Yöntem seçimini etkileyebilecek dizayn faktörlerini önceden saptayarak yönteme uygun dizaynı geliştirecek olursak söz konusu seçimi en iyi bir şekilde çözümlemiş oluruz. Böylelikle, gerek fonksiyonel ve gerekse imalat açısından en uygun dizayn sekline ulaşılabilmektedir.