Plastik Poşet Uygulaması, 550 Bin Ton Plastik Atık Oluşumunu Engelledi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin 1 Ocak 2019 tarihinde başlayan uygulamada, plastik poşet kaynaklı 550 bin ton plastik atık oluşumunu engellendi.

Doğada çözünmesi 1000 yılı bulan fakat Kullanım ömrü ortalama 15 dakika olan plastik poşetler, ilk olarak 1977 yılında alışverişlerde verilmeye başlandı. Petrol bazlı polietilen maddesinden üretilen ve özellikle atık haline geldiğinde gezegen adına tehdit unsuru olan plastik poşetler, ekosistemdeki canlıların yanı sıra doğaya da ciddi zararlar vermekte. 20’nci yüzyılın başları itibariyle insan hayatında yerini alan plastik, dünya genelinde 1950’li yıllarda 1.5 milyon ton civarında olan üretim değerinin ise yıllık 335 milyon tonu aştığı belirtildi.

Türkiye’de 2019’dan önce plastik poşet üretiminin yıllık adedi yaklaşık 35 milyar adetken bir kişiye düşen ortalama plastik poşet kullanım adedi 440 olarak hesaplandı. Ayrıca 1 Ocak 2019’da başlatılan plastik poşetlerin ücretlendirilmesi dolayısı ile bugün Türkiye’de plastik poşet kullanımının yaklaşık yüzde 65 azaldığı belirlendi. 2019’da başlatılan ücretlendirme politikası sonrasında plastik poşet kaynaklı 550 bin ton plastik atığın oluşması engellenirken, aaynı zamanda bu azalmayla yaklaşık 23 ton sera gazı salınımının da önüne geçilmiş olundu.

Öte yandan plastik poşet kullanımında yaşanan azalma sonucunda, Türkiye’de plastik poşet üretimi için gerekli plastik ham madde ithalinin düştüğü ve yaklaşık 3.8 milyar lira tasarruf edildiği öğrenildi.