Plastik Geri Dönüşüm Aşamaları

Plastik malzemeler esnek, dayanıklı, ısı ve yalıtkanlığı bulunan ve maliyeti az olan maddelerdir. Plastik malzemeler kullanılıp çöpe atıldığında çürümez, çözünmez ve bozulmadan yeryüzünde kalır. Bu plastik malzemeler doğada birikerek tehdit oluşturur. Plastiklerin doğaya ve çevreye zarar vermemesi için geri dönüşümle tekrar kullanıma kazandırılması son derece önemlidir.

Bazı plastik grupları geri dönüşüm sürecine dahil edilerek yeniden kullanıma kazandırılır. Günlük yaşamda kullanılan pek çok plastik malzeme geri dönüşüme kazandırılarak tekrar kullanılmaktadır. Geri dönüşüm süreci doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılması ve dünyanın ekolojik dengesinin korunması açısından oldukça önemlidir. Geri dönüşüm ayrıca enerji kaynaklarımızın korunması ve atık miktarlarının azalmasına yardımcı olur.

Geri Dönüşümün Aşamaları

Plastik atıkların geri dönüşümü konusunda geri dönüşüm firmaları hizmet vermektedir. Geri dönüşüm işlemlerinin çeşitli basamakları ve türleri bulunmaktadır.

Plastiklerin Toplanması

Plastik poşet, plastik şişeler, ambalaj plastikleri ve plastik malzemeler kullanım sonrası çöpe atılır. Çöpe atılan plastikler ayrıştırılarak geri dönüşüm sürecine dahil edilirler. Aynı zamanda kullanıcılar geri dönüşüm için ayrılan konteynırlara toplanarak geri dönüşüme kazandırılır.

Plastiklerin Sınıflandırılması

Plastiklerin toplanmasının ardından sınıflandırma işlemi gerçekleşir. Farklı tür plastikler makineler aracılığıyla sınıflandırılır. Bu makineler plastikleri ayırmak ve tanımak amacıyla kullanılmaktadır. En çok geri dönüşüme giden plastikler PET (polietilen tereftalat), PP (polipropilen), HDPE (yüksek yoğunluklu polietilen) ve PVC (polivinil klorür)’dür.

Plastiklerin Parçalanması

Türlerine göre sınıflandırılan plastikler daha kolay işlenmesi ve kullanılması için küçük parçalara ayrılmaktadır. Atık plastikler kırma makinelerinde parçalanır. Plastikleri küçültme işlemi kırıcılar, öğütücüler, parçalayıcılar ve eziciler aracılığıyla yapılmaktadır. Elde edilen bu parçalara kepek ismi verilmektedir.

Plastiklerin Temizlenmesi

Kepek haline getirilen plastik malzemelerden daha kaliteli ürün elde etmek ve fire vermemek için yapıştırıcı, etiket ve kir gibi malzemelerden arındırılması gerekir. Yıkama havuzlarında kirlerini ve etiketlerini çıkarmak için malzemelere sıcak su püskürtülür. Bu sayede mamuller kir ve etiketlerden arındırılmış olur. Temizleme işleminin ardından bu malzemeler kurutucularda uygun ısıda tutulur. Plastiğin çeşidine göre nemi alınır.

Plastiğin Eritilmesi

Parçalama, temizlik ve kurutma işlemlerinin ardından plastiklerin erime işlemleri gerçekleştirilir. Plastikler kullanım alanlarına göre makinelerde uygun sıcaklık ile eritilerek kaynaştırılır. Bu işlemin ardından soğutularak granül haline gelmesi sağlanır. Bu madde daha sonra yeniden plastik olarak üretilebilmektedir.

KAYNAKÇA

1.Saydaş Plastik